Arbeidsdeskundig Tuchtcollege

Is bemiddeling door de Arbeidsdeskundig Ombudsman niet succesvol, dan kan de klager zijn zaak alsnog voor het AT brengen, die een uitspraak doet. Dit AT bestaat uit één of meer rechtsgeleerde voorzitter(s) en registerarbeidsdeskundigen, waarvan er tenminste één uit de bloedgroep voortkomt van de beklaagde registerarbeidsdeskundige. Het AT kan één van de volgende vijf sancties opleggen:

1. Gegrondverklaring van de klacht zonder de oplegging van een maatregel;
2. Waarschuwing;
3. Berisping;
4. Schorsing (al dan niet voorwaardelijk) van de inschrijving in het register voor de duur van ten hoogste 1 jaar;
5. Doorhaling van de inschrijving in het register.

Het AT bestaat uit de volgende personen:
Caroline Boulonois
Monique Castricum
Brigitte Gerringa
Frans Hoebink
Peter Hulsen
Ben van Lieshout
Judith Lussing

Voorzitters:
Mr. dr. Erik-Jan Wervelman
Mr. drs. Martijn van Meppelen Scheppink
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen