inloggen

Bestuur

Organisatie
Binnen de SRA wordt onderscheid gemaakt tussen het bestuur met commissies en het klachtrechtsysteem. Gremia binnen het klachtrechtsysteem werken zonder last of ruggespraak met het bestuur. Het geheel is samengevat in een schema aan het einde van dit hoofdstuk.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Dat dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het algemene bestuur voor en voert de bestuursbesluiten uit. Eén van de taken van het bestuur is de benoeming van de leden binnen de gremia van het klachtrechtsysteem. Het bestuur en de hierna genoemde commissie worden ondersteund door het secretariaat. Dat secretariaat is procesmatig ook werkzaam ten behoeve van het klachtrechtsysteem.

Het bestuur van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen is samengesteld uit de volgende personen:
Jamila Tourabi, voorzitter
Joep Hoefnagels, vicevoorzitter
Sjaak Holthuijsen, penningmeester
Frans van Bakel, secretaris
Mat Moonen, bestuurslid
Marianne Minks, bestuurslid