Commissies

Ballotagecommissie
. De commissie verantwoordelijk voor de beoordeling van alle bij de SRA binnenkomende registratie-aanvragen, conform de door de SRA vastgestelde toelatingscriteria.
Het toetsen van de toelatingscriteria en het doen van voorstellen tot wijziging van criteria.

Commissie Ethiek
· De commissie volgt en signaleert ontwikkelingen in de samenleving en omschrijft de consequenties daarvan voor de morele kanten van het vak van arbeidsdeskundige.
· Zij kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren over de voor de SRA relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
· Daarnaast kunnen de Arbeidsdeskundig Ombudsman, het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege de commissie om advies vragen in individuele zaken.

Werkgroep Onderhoud en Ontwikkeling Gedragscode en het Huis (OOGH)
· De werkgroep bespreekt input van de commissie ethiek.
· De werkgroep bespreekt casus vanuit het instituut Ombudsman en vanuit het tuchtcollege.
· Zij kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren over de voor de SRA relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen