Uitspraak CAT 25 september 2015 (annotatie)

(Dit betreft uitspraak CAT 25 september 2015)

Klager heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van 6 mei 2015. Bij die uitspraak werd een aantal klachtonderdelen ongegrond geacht. Deze onderdelen waren gericht op de inhoud van twee door beklaagde opgestelde rapportages, gericht aan de werkgever van klager. Omdat beide rapportages naderhand door beklaagde waren ingetrokken, werd aan inhoudelijke behandeling van deze klachtonderdelen niet meer toegekomen en heeft het Tuchtcollege deze klachtonderdelen ongegrond verklaard. 

Klager stelt dat - ondanks dat de rapportages zijn ingetrokken - de gevolgen daarvan niet ongedaan zijn gemaakt en hij hierdoor ernstig is benadeeld. De inhoud van beide rapportages heeft geleid tot discussie met de werkgever, tot staking van de re-integratie, tot conflict met zijn werkgever en uiteindelijk tot ontslag. Klager wenst dan ook dat vast komt te staan dat ook deze klachtonderdelen gegrond zijn.

Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege ontkent niet dat klager mogelijk belang heeft bij handhaving van zijn klachten, maar aangezien in beroep nogmaals  - ook door klager -  is vastgesteld dat beide rapporten als ingetrokken moeten worden beschouwd, is er tuchtrechtelijk gezien geen andere uitspraak mogelijk dan dat de klachtonderdelen die hierop zien, ongegrond zijn.

Commentaar

Begrijpelijk is dat klager - bijvoorbeeld in het kader van aansprakelijkheidsstelling - baat kan hebben bij behandeling van de klachtonderdelen die betrekking hebben op de inhoud van de ingetrokken rapportages. Het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege miskent dit belang niet, maar in het kader waarin dit college uitspraken doet, kan zij hierin niet voorzien. De rechtshandeling die heeft plaatsgevonden (intrekking van beide rapportages) heeft als gevolg dat deze rapportages in het kader van deze procedures niet meer bestaan. In het kader van het tuchtrecht kan de uitspraak van het CAT daarom niet anders zijn dan hierboven vermeld,  ondanks de gevolgen die deze voor klager in de praktijk hebben gehad.

Mw. mr.  V. Fransçoise,

Arbeidsdeskundige

© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen