Nieuwsoverzicht

Poll: Persoonlijk contact met cliënt ja of nee?

De Register-Arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cliënt te respecteren door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen. Vanuit de cliënt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Lees meer
Vacature bestuurslid SRA (sluitingsdatum 31 mei 2019)
De Stichting Register Arbeidsdeskundigen wil het bestuur versterken met Register-Arbeidsdeskundigen die bij willen dragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons mooie beroep. Voor een bestuursrol zou mooi zijn dat u daarbij naast de aan ons vak verbonden kennis en vaardigheden, talent in kunt brengen op het gebied van netwerken, "bruggen" bouwen en innovatie om zo mede invulling te geven aan ontwikkelingen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u een e-mail te zenden, voorzien van uw curriculum vitae naar sra@register-arbeidsdeskundigen.nl.

Graag zien wij uw reactie tegemoet! 

Het bestuur SRA

Profiel bestuurslid SRA
Als basis voor het profiel gelden uiteraard de competenties verbonden aan het beroep. Verder van belang is:
-    minimaal vijf jaren werkervaring als arbeidsdeskundige;
-    besturen dan wel "leiddinggeven" in het algemeen;
-    visie en visie ontwikkeling;
-    bijdragen aan teamspirit;
-    draagvlak creëren;
-    denken in kansen;
-    netwerken;
-    verbindend kunnen zijn;
-    sensitiviteit;
-    ondernemerschap;
-    initiatiefrijk;
-    innoverend;
-    analytisch vermogen;
-    communicatieve vaardigheden.

Wat kan het bijdragen aan de SRA voor u interessant maken? 
•    Een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een vak dat van grote betekenis kan zijn in het leven van anderen.
•    Bijdragen aan het adequaat houden van het tuchtrecht ten aanzien van het arbeidsdeskundige vak.
•    Zelf kunnen leren en ontwikkelen (verbreden) in een bestuurlijke omgeving met "vakbroeders". 
•    In een team prestaties neerzetten ten behoeve van "klanten" (cliënten/ arbeidsdeskundigen/ anders).
•    Het verder ontwikkelen/uitbouwen van persoonlijke netwerken.
•    Persoonlijke groei.

Welke investering doet u? 
Een bijdrage aan het bestuur van de SRA in niet vrijblijvend en vraagt een tijdsinvestering. Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagen van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur in het midden van het land. De overige tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de taak dan wel rol en de wijze waarop daaraan invulling gegeven wordt.
Lees meer
Lagerhuisdebat leidt tot waardevolle inzichten

Op woensdag 14 maart jl. vond het al eerder aangekondigde "Lagerhuisdebat" over de toekomst van SRA plaats. Nadat een aantal weken eerder het plotselinge noodweer roet in het eten had gegooid, lukte het deze keer wel om circa zestig willekeurig gekozen register-arbeidsdeskundigen bijeen te brengen in het conferentieoord Kontakt der Kontinenten in Soest. Het gemêleerde gezelschap kruiste verbaal de degens en verschafte het bestuur van SRA op die manier waardevolle inzichten over de gewenste koers voor SRA.

Lees meer
"Spreek op lokaal niveau expliciete gedragsregels af"

In de Volkskrant van 10 juni 2006 verscheen een artikel van filosoof Kees Kraaijeveld dat veel reacties losmaakte. In dat artikel levert hij commentaar op de succesvolle revolte tegen 'de manager' en het te 'bedrijfsmatige' werken. In steeds meer organisaties en ook in de politiek wordt onderkend dat de aandacht voor resultaatgericht werken een negatief effect heeft op de kwaliteit van dienstverlening. Kraaijeveld is het echter niet eens met de opvatting dat de kwaliteit van de publieke dienstverlening zal verbeteren als professionals meer ruimte krijgen. Kraaijeveld: 'Alleen een verandering van organisatiecultuur zal tot kwaliteitsverbetering leiden. En daarin moeten expliciete gedragsregels de basis vormen.' SRA sprak met Kees Kraaijeveld over zijn visie op de kwaliteit van professionals en de rol van gedragsregels.

Lees meer
"Zorg voor klantgerichte communicatie"

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste rechterlijke instantie in sociale zekerheidsgeschillen. In 2004 gaf de CRvB in een aantal uitspraken aan dat het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van UWV onvolkomenheden bevatte. Daardoor waren besluiten in individuele geschillen onvoldoende transparant, verifieerbaar en toetsbaar voor rechterlijke instanties. Onlangs bleek dat het inmiddels door UWV aangepaste systeem nog steeds de toets der kritiek niet geheel kan doorstaan. SRA sprak met Mr. Stam, raadsheer van een van de WAO-kamers van de Centrale Raad van Beroep over het belang van goed gemotiveerde rapportages.
 
Door: Dorine de Groot

Lees meer
'Bedrijfsfysiotherapeuten kunnen personal coach zijn"

Interview met Marlene Lutgert-Boomsma, voorzitter NVBF:

Lees meer
"Zonder wrijving geen glans"

Interview met Bas Vos

De oudgedienden onder arbeidsdeskundigen kennen hem nog als hoofd uitvoerende dienst van de GMD en als algemeen directeur van de Detam. Maar ook voor jongere arbeidsdeskundigen is Bas Vos wellicht geen onbekende. Hij bouwde een indrukwekkende carrière op als bestuurder en bedrijvendokter en is momenteel directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA. Namens SRA ging Bas Hagoort op bezoek bij deze markante persoonlijkheid en sprak met hem over onder meer de gevolgen van privatisering en het belang van klantcontact.

Lees meer
Raad van Toezicht SRA: "Besteed meer aandacht aan de relatie met belanghebbenden"

Henk van Kesteren en Ellen de Zeeuw zijn beiden lid van de Raad van Toezicht van SRA.
Namens het bestuur van SRA had Piet de Craen een gesprek met hen over trends in de uitspraken van de Raad van Toezicht. De Zeeuw: 'De aard van de klachten die wij behandelen is aan het veranderen'.

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen