Nieuwsoverzicht

Poll: Hoe ervaart u het video- en beeldbellen?

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij krijgen heel veel vragen over arbeidsdeskundige onderzoeken. Persoonlijk contact is daarbij de hoofdregel. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk een gepaste afstand van 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in verband met gevaar van besmetting door het Coronavirus.

Lees meer
Omgaan met het inzage- en correctierecht en het maken van conceptrapporten door arbeidsdeskundigen.

Inleiding

Lees meer
"Zorg voor klantgerichte communicatie"

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste rechterlijke instantie in sociale zekerheidsgeschillen. In 2004 gaf de CRvB in een aantal uitspraken aan dat het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van UWV onvolkomenheden bevatte. Daardoor waren besluiten in individuele geschillen onvoldoende transparant, verifieerbaar en toetsbaar voor rechterlijke instanties. Onlangs bleek dat het inmiddels door UWV aangepaste systeem nog steeds de toets der kritiek niet geheel kan doorstaan. SRA sprak met Mr. Stam, raadsheer van een van de WAO-kamers van de Centrale Raad van Beroep over het belang van goed gemotiveerde rapportages.
 
Door: Dorine de Groot

Lees meer
'Bedrijfsfysiotherapeuten kunnen personal coach zijn"

Interview met Marlene Lutgert-Boomsma, voorzitter NVBF:

Lees meer
"Zonder wrijving geen glans"

Interview met Bas Vos

De oudgedienden onder arbeidsdeskundigen kennen hem nog als hoofd uitvoerende dienst van de GMD en als algemeen directeur van de Detam. Maar ook voor jongere arbeidsdeskundigen is Bas Vos wellicht geen onbekende. Hij bouwde een indrukwekkende carrière op als bestuurder en bedrijvendokter en is momenteel directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA. Namens SRA ging Bas Hagoort op bezoek bij deze markante persoonlijkheid en sprak met hem over onder meer de gevolgen van privatisering en het belang van klantcontact.

Lees meer
Raad van Toezicht SRA: "Besteed meer aandacht aan de relatie met belanghebbenden"

Henk van Kesteren en Ellen de Zeeuw zijn beiden lid van de Raad van Toezicht van SRA.
Namens het bestuur van SRA had Piet de Craen een gesprek met hen over trends in de uitspraken van de Raad van Toezicht. De Zeeuw: 'De aard van de klachten die wij behandelen is aan het veranderen'.

Lees meer
"Ik zie voor arbeidsdeskundigen een rol als allround adviseur"

Interview met Mr. Richard Weurding, Algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars:

Lees meer
"A&O adviseurs en arbeidsdeskundigen vullen elkaar goed aan"

Interview met Harry Tweehuysen, Voorzitter BA&O:

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen