Nieuwsoverzicht

PERSBERICHT SRA en NVvA Corona – arbeidsdeskundig onderzoek
Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wij krijgen heel veel vragen over arbeidsdeskundige onderzoeken. Persoonlijk contact is daarbij de hoofdregel. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk een gepaste afstand van 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in verband met gevaar van besmetting door het Coronavirus.
Vanwege deze zeer bijzondere omstandigheden hebben SRA en NVvA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken vanaf heden gedurende de door het kabinet aangekondigde periode tot (thans) 6 april 2020 mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport.

17 maart 2020,
SRA en NVvA

Lees meer
Poll: Wel of geen conceptrapportage?

De SRA krijgt met regelmaat vragen van arbeidsdeskundigen over hoe zij moeten omgaan met verzoeken om inzage en correctie bij de totstandkoming van hun rapporten. Ook het maken van conceptrapporten roept bij veel arbeidsdeskundigen vragen op.

Lees meer
Bijeenkomst Professioneel Statuut UWV

 

Lees meer
Vergadering College van Deskundigen

Op 20 januari 2005 kwam het College van Deskundigen (CvD) weer bijeen onder voorzitterschap van Elske ter Veld. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkelingen binnen UWV en specifiek de functie van arbeidsdeskundige. UWV gaf hierover een uiteenzetting.

Lees meer
Dreiging richting UWV baart zorgen

In het eerder in Aanr'ader gepubliceerde interview met Corine Houtzagers werd gesproken over dreigingen richting UWV.
Recent verwondde een klant in Breda zichzelf ernstig na het gesprek met de arbeidsdeskundige. Afgelopen week reed een boze klant het kantoor in Hengelo binnen. Het lijken incidenten, maar ze baren het SRA-bestuur wel zorgen.

Lees meer
"Verwachtingen moet je bespreekbaar maken"

Een interview met Dick Freriks, klinisch psycholoog en psychotherapeut van Meander Psychologie. Door: Jan van Hek "Arbeidsdeskundigen worstelen vaak met hun twee petten. Dat is helemaal niet nodig", zegt Dick Freriks, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft een uitgesproken visie op het vak van arbeidsdeskundige. Freriks is oprichter van Meander Psychologie uit Eindhoven,  een psychologisch adviesbureau op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie. De psychologen van Meander werken vaak samen met arbeidsdeskundigen. Werkbezoek Van zijn cliënten kreeg Freriks steeds vaker te horen dat zij veel steun hadden aan een arbeidsdeskundige. Een goed beeld van het werk van arbeidsdeskundigen had hij echter niet. "Ik ben daarom op stap geweest met een  register-arbeidsdeskundige van één van onze opdrachtgevers. Ik heb met hem verschillende huis- en werkbezoeken afgelegd. Dat was zeer verhelderend." Te vrijblijvend Het viel hem vooral op hoe dicht de arbeidsdeskundige bij de cliënt staat. Terwijl psychologen hun cliënten vaak ontmoeten in de spreekkamer, ontmoeten arbeidsdeskundigen cliënten meestal in hun thuis- of werksituatie. Freriks merkte dat het contact tussen cliënt en arbeidsdeskundige daardoor heel intens kan worden. Hij vindt dat een goede zaak, maar plaatst ook een paar kanttekeningen. "Ik heb door de jaren heen gemerkt dat de invulling van het vak van arbeidsdeskundige erg persoonsgebonden is. Er is een aantal arbeidsdeskundigen dat in mijn ogen te zelfstandig of te vrijblijvend denkt en handelt. Zo van: Ik stap in de auto en ga mijn cliënt helpen. Een dergelijke ongestructureerde aanpak werkt naar mijn idee averechts." Freriks benadrukt dat veel arbeidsdeskundigen die hij tegenkomt een uitstekende invulling aan hun vak geven. "Maar er zijn ook arbeidsdeskundigen die hun cliënten de illusie geven dat ze het wel even zullen regelen. Dat is niet reëel. De problematiek is vaak multicausaal en de cliënt is dan gebaat bij een multidisciplinaire aanpak. Een arbeidsdeskundige kan dat niet in z'n eentje oplossen." Spagaat Bovendien merkt Freriks dat sommige arbeidsdeskundigen last krijgen van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij denkt dat dat niet nodig is. "Ik hoor van diverse arbeidsdeskundigen dat zij worstelen met hun  twee petten. Ze moeten zowel de belangen van de cliënt als van de opdrachtgever behartigen. De cliënt wil een oplossing voor zijn probleem, de opdrachtgever wil de schade beperken. Voor hun gevoel belanden ze daarmee in een spagaat, maar eerlijk gezegd vind ik dat ze dat vaak aan zichzelf te wijten hebben. Zij moeten zich beter realiseren wat hun rol is en hun handelen daarop afstemmen." Heldere rol Hij licht toe: "Arbeidsdeskundigen  opereren in een krachtenveld waarin zij degenen zijn die de cliënten in hun leef- en werkomstandigheden ontmoeten. Zij moeten die positie gebruiken om alle aspecten van het leef- en werkmilieu van de cliënt in kaart te brengen voor de overige betrokken disciplines. Dat besef is essentieel, want het vraagt om een bepaalde houding. Cliënten zien de arbeidsdeskundige vaak als hun redder in nood die een zak met geld komt brengen. Het is daarom belangrijk dat de arbeidsdeskundige geen te hoge verwachtingen wekt. De relatie met de cliënt moet vooraf duidelijk gedefinieerd worden. Wat kan ik wel voor u doen en wat kan ik niet voor u doen? Door verwachtingen bespreekbaar te maken kunnen teleurstellingen worden voorkomen. Zowel bij de cliënt als bij de arbeidsdeskundige zelf, maar ook bij de opdrachtgever. Interdisciplinair samenwerken Ook het besef dat arbeidsdeskundigen moeten samenwerken is belangrijk volgens Freriks. "In het gedrag van arbeidsdeskundigen past een zekere bescheidenheid als teamplayer. Samen met verzekeringsartsen, relatiebeheerders en eventuele andere betrokkenen moet hij streven naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Gelukkig zie ik nu bij een aantal verzekeraars ontwikkelingen die de deze samenwerking in het reïntegratietraject bevorderen." Hij realiseert zich dat in het verleden al vaker geprobeerd is om in teams samen te werken. "Het verschil is dat er nu ook wordt getraind op samenwerken. Er wordt nu veel meer aandacht besteed aan het omgaan met cliënten, teamleden en opdrachtgevers. Hoe ga je om met iemand die jou als de laatste strohalm ziet, zonder dat je te hoge verwachtingen schept? Hoe overtuig je je teamleden of de opdrachtgever van je standpunt? Het zou goed zijn als ook externe arbeidsdeskundigen vaker bij dit proces worden betrokken. Hun onafhankelijkheid is weliswaar een voordeel, maar ik weet dat veel externe arbeidsdeskundigen graag zouden willen meedenken over een optimale aanpak." Teamplayer De ideale arbeidskundige is volgens Freriks een teamplayer die vooral fungeert als aanjager van het reïntegratieproces. "Hij analyseert de situatie en zorgt voor een optimale communicatie tussen de betrokken partijen. Hij is een klankbord voor de cliënt en speelt een motiverende en ontwikkelende rol. En essentieel daarbij is dat hij verwachtingen bespreekbaar maakt. Zowel naar de cliënt toe als naar de opdrachtgever. Dat schept duidelijkheid en voorkomt onnodige teleurstellingen. De ideale arbeidsdeskundige kent de grenzen van zijn handelen."

Lees meer
Mede-oprichter SRA overleden

Zoals aangegeven in de pas ontvangen rouwbrief is na een werkzaam leven als Register Arbeidsdeskundige en Beëdigd Taxateur menselijke schade en na een korte, ongelijke strijd tegen een ziekte op 20 december 2004 Ru Cruijff overleden.Ru stond mede aan de wieg van de SRA. Het bestuur wenst de familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

Lees meer
Interview met Elske ter Veld

Elske ter Veld, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

"UWV-arbeidsdeskundigen hebben 't niet makkelijk"

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen