Nieuwsoverzicht

Poll: Persoonlijk contact met cliënt ja of nee?

De Register-Arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cliënt te respecteren door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen. Vanuit de cliënt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Lees meer
Vacature bestuurslid SRA (sluitingsdatum 31 mei 2019)
De Stichting Register Arbeidsdeskundigen wil het bestuur versterken met Register-Arbeidsdeskundigen die bij willen dragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons mooie beroep. Voor een bestuursrol zou mooi zijn dat u daarbij naast de aan ons vak verbonden kennis en vaardigheden, talent in kunt brengen op het gebied van netwerken, "bruggen" bouwen en innovatie om zo mede invulling te geven aan ontwikkelingen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u een e-mail te zenden, voorzien van uw curriculum vitae naar sra@register-arbeidsdeskundigen.nl.

Graag zien wij uw reactie tegemoet! 

Het bestuur SRA

Profiel bestuurslid SRA
Als basis voor het profiel gelden uiteraard de competenties verbonden aan het beroep. Verder van belang is:
-    minimaal vijf jaren werkervaring als arbeidsdeskundige;
-    besturen dan wel "leiddinggeven" in het algemeen;
-    visie en visie ontwikkeling;
-    bijdragen aan teamspirit;
-    draagvlak creëren;
-    denken in kansen;
-    netwerken;
-    verbindend kunnen zijn;
-    sensitiviteit;
-    ondernemerschap;
-    initiatiefrijk;
-    innoverend;
-    analytisch vermogen;
-    communicatieve vaardigheden.

Wat kan het bijdragen aan de SRA voor u interessant maken? 
•    Een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een vak dat van grote betekenis kan zijn in het leven van anderen.
•    Bijdragen aan het adequaat houden van het tuchtrecht ten aanzien van het arbeidsdeskundige vak.
•    Zelf kunnen leren en ontwikkelen (verbreden) in een bestuurlijke omgeving met "vakbroeders". 
•    In een team prestaties neerzetten ten behoeve van "klanten" (cliënten/ arbeidsdeskundigen/ anders).
•    Het verder ontwikkelen/uitbouwen van persoonlijke netwerken.
•    Persoonlijke groei.

Welke investering doet u? 
Een bijdrage aan het bestuur van de SRA in niet vrijblijvend en vraagt een tijdsinvestering. Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar bijeen. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagen van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur in het midden van het land. De overige tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de taak dan wel rol en de wijze waarop daaraan invulling gegeven wordt.
Lees meer
ARBO 2005: het zakelijk platform voor veiligheid, gezondheid en ergonomie op het werk

ARBO 2005: het zakelijk platform voor veiligheid, gezondheid en ergonomie op het werk.

Lees meer
Vernieuwde website online

De geheel vernieuwde website van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen is online. Niet alleen de vormgeving is aangepast maar ook inhoudelijk en functioneel zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voornaamste wijziging is dat de website nu wordt onderhouden met behulp van een Content Management Systeem (CMS). Dit stelt de redactie van de SRA in staat om op eenvoudige wijze zelf informatie aan te passen of aan de website toe te voegen. Gevolg is dat de website in de toekomst veel actuele informatie zal bevatten! De website is uitgebreid met onder meer een jurisprudentie-archief en een nieuws-archief. Via de website kunt u zich bovendien abonneren op de digitale nieuwsbrief Aanr'ader informail. In de rubriek veelgestelde vragen kunt u vragen stellen aan de SRA.
Uiteraard is de SRA benieuwd naar uw mening over de website. Door de digitale enquete in te vullen helpt u ons onze service op internet nog verder te verbeteren.

Lees meer
© 2018 Stichting Register Arbeidsdeskundigen