Op onze website worden alle uitspraken van het Arbeidsdeskundigtuchtcollege en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege geplaatst. Dat zijn vaak juridisch/inhoudelijke teksten die niet voor iedereen even inzichtelijk zijn. Ook is niet altijd even duidelijk hoe zo'n uitspraak moet worden uitgelegd en wat de uitwerking is voor de register arbeidsdeskundige.

Vanuit het bestuur werd geopperd om per uitspraak een uitleg te laten verzorgen in de vorm van een annotatie. Daarin wordt verwoord wat het gevolg van die uitspraak is voor de register arbeidsdeskundige.

Aangezien we als bestuur graag collega's betrekken bij onze werkzaamheden hebben we aan Vivian Franscoise gevraagd om voor ons deze vertaalslag te maken. Vivian werkt als arbeidsdeskundige bij Bezwaar en Beroep in Utrecht en heeft een juridische achtergrond. 

We hopen op deze manier de uitspraken van de beide colleges nog beter toepasbaar te maken.

De volgende annotaties zijn nu beschikbaar:

  1. Uitspraak AT 4 juli 2016
  2. Uitspraak AT 2 mei 2016
  3. Uitspraak AT 6 mei 2015
  4. Uitspraak AT 5 oktober 2015
  5. Uitspraak AT 25 september 2015