(download als pdf)

De arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cliënt te respecteren door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Vanuit de cliënt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Hoewel de Gedragscode SRA niet verplicht voorschrijft dat de register-arbeidsdeskundige de cliënt vóór of tijdens zijn onderzoek persoonlijk spreekt, neemt deze - zoals telkens opnieuw blijkt - een groot risico door dat na te laten.

Juist daarom zal, in geval van klachtbehandeling, er in principe vanuit gegaan worden dat de stelregel is dat de registerarbeidsdeskundige voor of tijdens zijn onderzoek de cliënt persoonlijk spreekt. Dit tenzij zwaarwichtige redenen zulks onmogelijk maken.