Home

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De SRA bewaakt en bevordert de kwaliteit van het gedrag van arbeidsdeskundigen. Op deze website vindt u uitgebreide informatie die belangrijk voor u kan zijn en waar u derden naar kunt verwijzen. U vindt hier onder meer de gedragscode SRA en jurisprudentie. In het register kan gezocht worden naar de namen van ingeschreven registerarbeidsdeskundigen.

Download gedragscode Download gedragscode Download gedragscodeDownload Handleiding
"Omgaan met persoonsgegevens door arbeidsdeskundigen"

Jurisprudentie

Uitspraak AT 2 mei 2016

Uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege op de klacht van klager tegen de register-arbeidsdeskundige, verder te noemen: "beklaagde".

Procesverloop

Bij brief van 16 september 2015 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde met een aantal klachten over het optreden van beklaagde als register-arbeidsdeskundige. De raadsvrouw van klager heeft deze klacht toegezonden aan SRA bij brief van 20 oktober 2015. Beklaagde heeft verweer gevoerd bij brief van 27 oktober 2015. Klager heeft op 23 november 2015 gereageerd op het verweerschrift van beklaagde.

Lees meer
Alle uitspraken

Zoek in het register


Nieuws

15 jun 2016

Nieuws vanuit het bestuur SRA

Met ingang van 3 juni 2016 heeft er een wijziging in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Er is afscheid genomen van de volgende bestuursleden:
  • de heer H. Hulshof
  • de heer J. Doornbusch
  • de heer J. Holthuijsen
  • de heer J. van Zijl

Wij danken deze heren voor hun inzet als lid van het bestuur SRA gedurende hun zittingstermijn(en) en wensen hen veel succes toe met hun verdere activiteiten.


Lees meer

01 mrt 2016

Ondertekening herijkt professioneel statuut

UWV, NVvA en SRA ondertekenen herijkt Professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen

Op 16 februari 2016 ondertekenden de Raad van Bestuur van UWV, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Stichting Registratie Arbeidsdeskundigen (SRA) het herijkte Professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen. In dit herijkte statuut is een certificerings- en registratie-eis opgenomen. Zowel het certificeren als het registreren van arbeidsdeskundigen is een langgekoesterde wens van de beroepsgroep en past in de visie van UWV. Ronald Broeders, directeur Professionalisering en Innovatie bij UWV-SMZ: "UWV vindt het belangrijk dat de dienstverlening wordt uitgevoerd door herkenbare en hoogwaardige professionals.


Lees meer

07 jan 2016

Cursus Morele Besluitvorming 2016

In 2016 zal de tweedaagse cursus Morele Besluitvorming wederom worden aangeboden (alleen voor register-arbeidsdeskundigen). De cursus vindt plaats op donderdag 10 maart en donderdag 7 april. Kosten: 690,00 exclusief B.T.W., inclusief koffie, thee en lunch. Voor de cursus worden accreditatiepunten beschikbaar gesteld. Aanmelding vindt plaats via email aan het secretariaat van de SRA: sra@register-arbeidsdeskundigen.nl onder vermelding van"Cursus Morele Besluitvorming. Na aanmelding ontvangt u een factuur. De kosten dienen voor aanmelding te zijn voldaan. Locatie: Postillion Hotel Bunnik.


Lees meer

01 nov 2015

Nieuw: annotaties

Op onze website worden alle uitspraken van het Arbeidsdeskundigtuchtcollege en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege geplaatst. Dat zijn vaak juridisch/inhoudelijke teksten die niet voor iedereen even inzichtelijk zijn. Ook is niet altijd even duidelijk hoe zo'n uitspraak moet worden uitgelegd en wat de uitwerking is voor de register arbeidsdeskundige.


Lees meer

22 sep 2015

Pardonregeling SRA-register 2012

Download hier de relevante documenten: Pardonregeling SRA-register 2012 EVC_nieuwsbrief.pdf
Lees meer

Nieuwsarchief