Register

Aanmelden Register
Door middel van dit formulier kunt u zich aanmelden voor opname in het register van de SRA.

Gegevens wijzigen
De onderstaande button kunt u gebruiken indien u wijzigingen door wilt geven.

Zoeken in Register
U kunt zoeken op (een deel) van de achternaam of op het registratienummer.

Kosten register

  • Retributie voor NVvA-leden € 155,=
  • Retributie voor niet NVvA-leden € 300,=
  • Het éénmalige inschrijfgeld € 150,=

Aanmelden register

Toelichting bij aanmelding

Wat zijn de kosten voor registratie?

Jaarlijkse retributie en inschrijfgeld

Retributie voor NVvA-leden bedraagt € 155,=

Retributie voor niet-NVvA-leden bedraagt € 300,=

Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 150,=

Toelichting bij aanmelding
De arbeidsdeskundige die zich wil doen inschrijven in het Register dient tevoren kennis te nemen van de Gedragscode voor Arbeidsdeskundigen van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en het huishoudelijk reglement Artikel 4:

Artikel 4 Vereisten voor inschrijving
4.1 SRA stelt een aanvraagformulier op voor inschrijving in het register. Uit het aanvraagformulier blijkt dat de aanvrager zich akkoord verklaart met de Gedragscode en dat hij kennis heeft genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement.

4.2 De aanvrager die inschrijving in het register verlangt dient het door de SRA opgestelde aanvraagformulier volledig in te vullen en het handtekeningenformulier en de vereiste diploma’s toe te voegen.

4.3 De Ballotagecommissie is belast met het beoordelen van de aanvraag tot inschrijving en brengt daartoe advies uit aan de Voorzitter SRA. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen, nadat de machtiging tot incasso  door het secretariaat SRA is ontvangen.

4.4
Ingangseis EQF6
Voor opname in het register van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en om je te kunnen certificeren moet je aantonen dat je onder meer beschikt over een hbo-bachelor diploma of een vierjarig hbo-diploma uit het verleden dat op de CROHO lijst staat. Een post hbo-opleiding is niet voldoende. Arbeidsdeskundigen kunnen laten zien dat ze aan dit niveau voldoen door een geldig NOVA geaccrediteerd HBO diploma (of hoger) te overleggen of door zich bij een officieel EQF6 toetsende instelling te laten toetsen en deze met een positief resultaat af te ronden. NVvA en SRA hebben hiervoor met een aantal partijen een overeenkomst gesloten.

EQF-niveau 6
EQF staat voor het European Qualification Framework. Het EQF is een meetlat die gebruikt wordt om generiek werk- en denkniveau inzichtelijk te maken. Het EQF bestaat uit verschillende onderdelen (context, kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) op verschillende niveaus. EQF-niveau 6 komt overeen met het Nederlandse hbo-niveau.

EVC en het competentiediploma
EVC is een, door het ministerie van OCW, erkende methodiek om aanwezige werkervaring te valideren en te erkennen. Tijdens een EVC-traject toont je aan dat jij jouw werkzaamheden op EQF-niveau 6 uitvoert.

De verschillende partijen
De onderstaande teksten en documenten zijn door de organisaties aangeleverd.

Libereaux advies- en leertrajecten
De meest efficiënte route tot opname in het register van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Libereaux is jarenlang erkend aanbieder van e-Portfoliotrajecten, waaronder EVC, het Erkennen van Verworven Competenties. Wij hebben voor u een efficiënt traject ingericht om samen met u een EVC – traject op EQF niveau 6 te doorlopen. Onder professionele begeleiding ondersteunen wij u optimaal (op locatie) om zo dit traject met succes te doorlopen. Nieuwsgierig? Ga dan naar www.libereaux.nl en meld u aan voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Bureau Sterk
We krijgen steeds vaker de vraag of we een uitspraak kunnen doen over het werk- en denkniveau van een medewerker. Door onze expertise op het gebied van EVC en professioneel valideren en ons ruime aanbod van (STERK)scans, testen en toetsen kunnen we een goede instrumentenmix samenstellen waarmee we een genuanceerde uitspraak kunnen doen over het functioneren of de mogelijkheid om op een bepaald niveau te kunnen functioneren. Voor meer informatie www.bureausterk.nl.

EVC Centrum Vigor
EVC Centrum Vigor werkt met een unieke EVC-aanpak, waarbij een persoonlijk inzetbaarheidsprofiel wordt vastgesteld en beroepsoverstijgende en vaktechnische competenties worden vastgelegd. EVC Centrum Vigor werkt voor diverse beroepsgroepen (Bewindvoerder, Loopbaanprofessionals, Jeugdzorgwerkers en Schoolleiders Primair Onderwijs) die zich voor de uitoefening van hun professie dienen te registreren. De mate van inzetbaarheid van een kandidaat en de opgebouwde ervaring zegt vaak meer dan het hebben van een hbo-startkwalificatie. Voor meer informatie www.vigor.nl.

HaKa
HaKa heeft veel ervaring in het afnemen van EVC procedures. Zij wordt door de kandidaten als een organisatie gezien die snel reageert op vragen, veel tijd besteed aan begeleiding, betrouwbaar is en kennis van zaken heeft. HaKa werkt met een online omgeving waarin het portfolio wordt opgebouwd en waar vragen aan de begeleider kunnen worden gesteld. HaKa is één van de EVC aanbieders die een EVC op de competentiestandaard afneemt om het werk- en denkniveau van een kandidaat te bepalen. Het EVC voor de arbeidsdeskundigen is aangepast aan de werksituaties waar zij mee te maken hebben. Voor meer informatie www.haka-nederland.nl.

Overige informatie
De beantwoording van de vragen op het aanmeldingsformulier dient het bestuur van de SRA in staat te stellen te beoordelen of degene die zich voor inschrijving in het register aanmeldt, aan de gestelde eisen voldoet. Het is mogelijk dat het bestuur c.q. de ballotagecommissie nog nadere informatie wenst. In dit geval wordt schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen.

Voor inning van de retributie dient het Register te beschikken over een door aanvrager afgegeven machtiging.

Voor nadere informatie:

Tel. 088-8811000
E-mail: sra@register-arbeidsdeskundigen.nl