Met recht integer

De SRA

De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) draagt al meer dan 30 jaar bij aan de kwaliteitsbevordering van het vak van arbeidsdeskundige. Dit doet de SRA met specifieke aandacht voor houding en gedrag van deze professional. Want het zijn de arbeidsdeskundigen die in de relatie mens, werk en inkomen een schakelfunctie vervullen. Dit zowel in de private als in de publieke sector. Hun houding en gedrag kunnen het verschil maken in de levens van mensen en in de praktijk van ondernemingen.

Het Tuchthuis

Binnen de SRA wordt onderscheid gemaakt tussen het bestuur met commissies en het klachtrechtsysteem. De gremia binnen het klachtrechtsysteem werken zonder last of ruggespraak met het bestuur. Het geheel is samengevat in een schema genaamd ‘Het Tuchthuis’.

Daarom SRA

De SRA ontwikkelt en onderhoudt een gedragscode, waarbinnen geregistreerde arbeidsdeskundigen zekerheid vinden met betrekking tot hun ethisch/moreel handelen.

Registratie bij de SRA staat voor het onderschrijven van de inhoud van de Gedragscode SRA. Geregistreerde arbeidsdeskundigen worden door de samenleving gezien als professionals die zich in houding en gedrag onderscheiden door zorgvuldigheid. De SRA draagt zorg voor de opbouw en het onderhoud van jurisprudentie. Dit als ondersteuning aan arbeidsdeskundigen bij vragen met betrekking tot handelingsverantwoordelijkheid etc. De SRA biedt een toetsingskader door middel van de Arbeidsdeskundig Ombudsman, het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

De SRA acteert actief naar geregistreerden door:

  • het aanbieden van de cursus Morele Besluitvorming; werken met de Gedragscode SRA
  • het aanbieden van de cursus Inleiding SRA
  • het viermaal per jaar aanbieden van informatie via nieuwsbrieven of de nieuwsflits
  • het houden van raadpleeg- en informatieavonden in het land
  • de website te voorzien van alle jurisprudentie
  • het aanbieden van een vraagbaakfunctie bij morele dilemma┬┤s
  • het pakken van een actieve rol binnen externe contacten zoals o.a. met de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Download onze documenten

Jurisprudentie

(uitspraken met trefwoorden, samenvatting en noot)

Hieronder kunt u de uitspraken van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege (AT) en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege (CAT) bekijken.