donderdag 2 november, 2006

Interview met Harry Tweehuysen, Voorzitter BA&O:

De beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) heeft sinds kort in de persoon van Harry Tweehuysen een nieuwe voorzitter. Hij constateert dat door de veranderingen in de arbowet A&O adviseurs en arbeidsdeskundigen steeds vaker samenwerken. 'In onze projecten betrekken wij vaak arbeidsdeskundigen. Hun expertise vult die van ons uitstekend aan'.

Door: Wil Wijngaards

Verschillen
Wat doet een A&O adviseur precies? En wat is het verschil tussen A&O adviseurs en arbeidsdeskundigen? Tweehuysen: 'A&O adviseurs zijn organisatieadviseur én onderzoeker. Zij onderzoeken knelpunten in organisaties en geven daar advies over. Daarbij kijkt een A&O adviseur echter niet naar een organisatie als een economische eenheid maar als een samenwerking van mensen. Daar zitten dus meteen de belangrijkste verschillen met arbeidsdeskundigen: arbeidsdeskundigen zijn met name gespecialiseerd in het functioneren van mensen op individueel niveau, A&O adviseurs kijken meer naar het geheel. Arbeidsdeskundigen werken sterk cliëntgericht en wij werken toch duidelijk opdrachtgevergericht.'

Gezondheidsmanagement
Wat onderzoeken A&O adviseurs dan precies? Waarin zijn zij gespecialiseerd? Tweehuysen: 'Voorheen werden A&O adviseurs met name ingeschakeld om welzijnsonderzoek te verrichten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als psychische belasting. Die onderzoeken waren voor veel organisaties wettelijk verplicht en waren vastgelegd in de arbowet. De aanpassing daarvan heeft tot grote veranderingen geleidt. Organisaties komen nu met heel gevarieerde vragen en vragen om een vernieuwende aanpak. Veel daarvan hebben betrekking op 'gezondheidsmanagement'. Hoe voorkom ik verzuim of hoe breng ik structureel het verzuim terug? Of hoe zorg ik ervoor dat werknemers langer gezond blijven? Preventie is in onze aanpak, zeker na de aanpassing van de arbowet, veel belangrijker geworden. Dat is ook de reden waarom wij steeds vaker een arbeidsdeskundige bij een project betrekken: zijn of haar kennis van werkplekken en belastbaarheid op individueel niveau is voor ons van grote toegevoegde waarde.'

Kerndisciplines
In de arbowet staat het vak van A&O adviseur benoemd als zgn. 'kerndiscipline'. Wat houdt dat in? 'Samen met Bedrijfsartsen, Hogere veiligheidsdeskundigen en Arbeidshygiënisten vormen de A&O adviseurs inderdaad een kerndiscipline. Dat betekent dat de arbowet een bepaalde status aan ons toekent en dat organisaties in sommige situaties verplicht zijn een beroep op ons te doen. Maar er is zoals gezegd veel veranderd in die arbowet. Nu vraagt de wetgever van ons dat wij als kerndisciplines meer gaan samenwerken en bijvoorbeeld gemeenschappelijk de certificering gaan regelen.'
Hoe gaan de kerndisciplines om met het waarborgen van goed gedrag? Tweehuysen: 'Ik kan alleen voor de A&O adviseurs spreken en die hebben een gedragscode. Maar voor zover ik weet is er nog nooit sprake geweest van een klacht die betrekking heeft op gedrag. Dat is op zich ook wel logisch want wij verzorgen een project in opdracht van een organisatie en geven vervolgens een advies. Arbeidsdeskundigen werken juist met mensen op individuele basis en nemen een besluit dat heel ingrijpend kan zijn. Als een organisatie het niet eens is met ons advies kan er voor gekozen worden het niet op te volgen. In mijn praktijk heb ik dat eigenlijk ook nog nooit meegemaakt De kwaliteitseisen die gesteld worden in de certificering zorgen er natuurlijk wel voor dat er goed advies gegeven wordt. Daar kan de klant eigenlijk ook niet omheen.'

Laatste nieuws