maandag 24 juli, 2006

Gerard Bšttcher en Niek Weel, NIVRE:

Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) bevordert en bewaakt het niveau van dienstverlening van schade-experts en risicodeskundigen. In een gesprek met de redactie van SRA geven voorzitter Gerard Bšttcher en directeur Niek Weel hun visie op de toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij private partijen. Bšttcher: “In de personen- en letselschadesfeer zijn arbeidsdeskundigen niet meer weg te denken.”

Het nieuwe NIVRE
Op 1 april 2005 fuseerde het oude NIVRE met de werkgeversorganisatie voor expertisebureaus BCE. Sindsdien heeft het nieuwe NIVRE zich doorontwikkeld tot een professionele organisatie die de belangen beschermt van tien verschillende branches, vari‘rend van Motorvoertuigen tot Personenschade. Bšttcher: “De branchebesturen bepalen zelf de spelregels binnen hun eigen branche. Daar zit immers de vakinhoudelijke kennis. Gezamenlijk streven we echter hetzelfde doel na, nl. het op de kaart zetten en houden van het expertisevak. Door nauw samen te werken en een gezamenlijke strategie uit te stippelen krijgen we meer voor elkaar. We zijn daardoor bijvoorbeeld een makkelijk aanspreekpunt voor het Verbond van Verzekeraars.”

Klankbord
“Bij het NIVRE vragen we ons voortdurend af wat de toegevoegde waarde van experts is binnen het proces en hoe we die kunnen vergroten.” aldus Niek Weel. “Wanneer wij nieuwe marktontwikkelingen zien willen wij daar snel op in kunnen haken. We hebben daarom een Raad van Advies opgericht die voor ons als klankbord fungeert. Daarin zitten beslissers van opdrachtgevers zoals verzekeringeringsmaatschappijen en makelaars. Met de Raad van Advies wordt gebrainstormd over marktontwikkelingen en toekomstscenario’s. En als een branchebestuur vragen heeft kunnen die aan de Raad van Advies worden voorgelegd.”

Verschuiving
Hoewel arbeidsdeskundigen niet bij het NIVRE zijn ondergebracht signaleren Bšttcher en Weel wel een ontwikkeling die het vakgebied raakt. Weel: “Private partijen zoals verzekeraars krijgen steeds meer invloed op het gebied van arbeid en gezondheid. En bij hen draait het veel meer om onderscheid maken en presteren. Dat kun je doen door klantgerichter te denken. Hoe kan een probleem zo snel mogelijk en voor alle partijen zo bevredigend mogelijk worden opgelost? Je ziet ook dat in het kader van kostenbeheersing steeds meer aandacht uitgaat naar de voorkant van het proces: Hoe kan iets worden voorkomen?” Bšttcher: “Dat is de reden dat sinds een jaar bij het NIVRE ook risicodeskundigen zijn ondergebracht. Verzekeraars willen vooraf goede kosten en baten analyses kunnen maken. Ik denk dat bij arbeidsdeskundigen om diezelfde reden het meedenken over preventieve maatregelen een steeds grotere rol zal gaan spelen in hun werkzaamheden.”

Gedragsvaardigheden
Hoe waarborgt het NIVRE de kwaliteit van het gedrag van schade-experts en risicodeskundigen? Weel: “Het vakmanschap van een expert, maar ook van een arbeidsdeskundige, bestaat volgens ons voor 50% uit vakkennis en voor 50% uit communicatieve vaardigheden. Om die reden maken communicatieve vaardigheden integraal onderdeel uit van de opleidingstrajecten. Dat gebeurt onder meer in de vorm van rollenspelen. Onder de noemer Permanente Educatie wordt binnen elke branche de vakkennis op peil gehouden. Dan worden ook punten toegekend voor training in communicatieve vaardigheden.”

Toekomst
Weel: “Ik denk dat het goed is als ook arbeidsdeskundigen nadenken over hun toegevoegde waarde in het proces. Daarvoor is een dialoog met je opdrachtgevers onmisbaar. Ga samen rond de tafel zitten en brainstorm over mogelijke toekomstscenario’s.”
Bšttcher: “Ik voorzie een verzakelijking van de arbeidsdeskundige markt. Klantgericht denken wordt steeds belangrijker. Niet waarheidsvinding zal centraal staan in de aanpak, maar het vinden van een aanvaardbare oplossing voor alle betrokken partijen. En preventie zal daarbij een steeds grotere rol gaan spelen.”

 

 

 

 

 

Laatste nieuws