donderdag 7 april, 2005

Interview met Mr. Van der Schaar, voorzitter Raad van Toezicht:

De Amsterdamse advocaat mr. H. van der Schaar stond aan de wieg van SRA. Al meer dan tien jaar is hij voorzitter van de Raad van Toezicht en in die periode zag hij het vakgebied tot wasdom komen. “In het begin hadden klachten vooral betrekking op onbetamelijk gedrag. Nu zie je dat we steeds vaker de zorgvuldigheid van handelen moeten toetsen.”

Van der Schaar: “De onafhankelijke gedragscode is destijds ontstaan vanuit de wens om het vak te professionaliseren. De nadruk lag in eerste instantie op gedrag ‘in enge zin’: arbeidsdeskundigen moeten zich fatsoenlijk te gedragen en mogen hun cli‘nten niet onheus bejegen. Inmiddels is de focus verschoven naar zorgvuldig handelen. Dat men zich correct moet gedragen is min of meer logisch. Dat doen arbeidsdeskundigen over het algemeen wel. Maar dat men bij de uitoefening van het vak ook altijd zorgvuldig te werk gaat, is minder vanzelfsprekend. We zien dat dit ‘gedrag in brede zin’ steeds vaker het probleem vormt in een klachtenprocedure.”

Toename klachten
De voorzitter constateert ook een lichte toename van het aantal klachten. “In de beginjaren kregen we enkele klachten per jaar te verwerken, nu komen we jaarlijks in de dubbele cijfers. Die toename is volgens mij vooral terug te voeren op twee ontwikkelingen. Enerzijds is de bekendheid van het register nu groter dan in de beginjaren, men weet beter de weg naar SRA te vinden. Anderzijds denk ik dat cli‘nten steeds mondiger worden. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat een klacht over een arbeidsdeskundige gelijktijdig loopt met een schadeprocedure. Cli‘nten denken daardoor nog sterker te staan. Dit is een ontwikkeling waar ook bijvoorbeeld artsen en accountants mee te maken hebben. We leven in een groeiende claimcultuur”.

Werkdruk bij UWV
Verwacht Van der Schaar een toenemend aantal klachten door de hoge werkdruk bij UWV-arbeidsdeskundigen? “Vooralsnog hebben wij geen enkele reden om aan te nemen dat het aantal klachten zal stijgen door het grote aantal herkeuringen bij UWV. Een hoger werktempo hoeft helemaal niet te betekenen dat de kwaliteit van het werk minder wordt. UWV zegt bovendien zelf dat de targets van de minister niet gehaald kunnen worden omdat men bij de herkeuringen zo zorgvuldig te werk gaat. Daar ga ik dan ook van uit. Bovendien kent UWV een eigen klachtenprocedure.”

 

Laatste nieuws