dinsdag 1 november, 2005

Minister De Geus is 'bezorgd' over de problemen die uitkeringsinstantie UWV intern heeft met de grootscheepse herkeuringsoperatie. Maar hij ontkent dat keuringsartsen onder druk staan om zoveel mogelijk mensen uit de WAO te krijgen.
,,Er wordt niet gestuurd op kwantiteit, maar op kwaliteit", aldus de bewindsman van sociale zaken gisteren. Hij reageert daarmee op het interne UWV-rapport over de de hoge scoringsdruk en de 'morele dilemma's' waarmee keuringsartsen kampen bij de grootscheepse herkeuringsoperatie. Volgens de minister is het bestuur van het uitkeringsinstituut ,,verantwoordelijk voor een goede balans tussen de eisen van de politiek en de professionele ruimte die medewerkers moeten hebben". Voor de keuringen trekt hij 87 miljoen euro extra uit, zo liet hij weten.

De vakbeweging is volgens FNV- bestuurder Ton Heerts ,,geschokt door de feiten" dat zo weinig WAO'ers na de herkeuring werk vinden. Van de groep die afgelopen jaar is herkeurd, is 5 procent weer aan het werk, daarvoor 17 procent, zo blijkt uit onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).

Maar de vakbeweging trok gisteren, tot opluchting van minister De Geus, 'nog' niet haar steun in voor de grootscheepse herbeoordelingsoperatie van WAO'ers of de nieuwe WAO-wet (WIA). Als niet snel meer WAO'ers aan de slag komen, dan gaan vakbonden zich weer richten op hun 'aloude' taak van inkomensbescherming, zegt Heerts. ,,De menselijke maat staat bij herkeuringen bovenaan. Dit moet geen kille bezuiniging zijn, anders komen wij met extra inkomenseisen."

De werkgevers steunen het beleid nog volop. Volgens directeur Jan- Willem van den Braak is de herkeuring van WAO'ers ,,ten principale een goede zaak om te voorkomen dat mensen gedoemd een levenlang in de WAO blijven zitten". Dat ruim 40 procent van de mensen hun uitkering nu (deels) verliest, is volgens hem het bewijs dat zij juist ten onrechte in de WAO hebben gezeten.

RWI-voorzitter Jan van Zijl wijst op de slechte economie. ,,Hoe kun je in een economische recessie verwachten dat WAO'ers weer aan werk komen? Daar kun je niemand op afrekenen."

Minister De Geus, die aanstaande dinsdag de nieuwe WAO-wet (WIA) door de Eerste Kamer moet zien te krijgen, benadrukte dat de slechte reïntegratie vooral het effect is van oud beleid. Nu wordt meer maatwerk verricht en veel meer geld voor reïntegratie uitgetrokken. ,,We moeten vanaf nu de cultuuromslag maken en voorkomen dat mensen in de WAO komen."

Bron: Trouw

Laatste nieuws