dinsdag 22 februari, 2005

In het eerder in Aanr'ader gepubliceerde interview met Corine Houtzagers werd gesproken over dreigingen richting UWV.
Recent verwondde een klant in Breda zichzelf ernstig na het gesprek met de arbeidsdeskundige. Afgelopen week reed een boze klant het kantoor in Hengelo binnen. Het lijken incidenten, maar ze baren het SRA-bestuur wel zorgen.

We vrezen dat er gaandeweg een voedingsbodem ontstaat, waarin dergelijke situaties zich kunnen voordoen. De gewijzigde (veel strengere) regelgeving, in combinatie met de negatieve publiciteit over UWV zijn daar ons inziens debet aan.

Slechts nieuws gesprekken.
Een gevolg van de gewijzigde en veel strengere regels is dat arbeidsdeskundigen steeds vaker een slecht-nieuwsgesprek moeten voeren. Ook krijgen zij veel meer klanten met psychische beperkingen omdat de verzekeringsartsen beperkt zijn in de mogelijkheid om klanten op medische gronden volledig arbeidsongeschikt te achten. De arbeidsdeskundige moet in alle gevallen steeds de eindbeslissing nemen en die ook persoonlijk  aan de klant mededelen. Het SRA-bestuur wil geen doemdenker zijn, maar, gelet ook op de signalen uit het (werk)veld, wil het bestuur wel dat de risico's onder ogen worden gezien.

Teveel veranderingen
Ook de politiek in zijn geheel en minister De Geus in het bijzonder moeten beseffen voor welke moeilijke taak UWV staat.  Bekijk de periode vanaf ongeveer 1994 en zie welke grote en ontstellend veel veranderingen in de wetgeving én in de uitvoering plaatsvonden. In naam is er één UWV, maar er is nog zoveel te doen voordat dé organisatie er staat. Telkens worden de prioriteiten bijgesteld. De ene klus is nog niet geklaard of de volgende is alweer gestart. Kijk maar naar feit dat De Geus de voorkeur geeft aan invoering van nieuw beleid (WIA) boven de werkzaamheden die nodig op het gebied van de fusie. Daarbij komt ook nog eens de druk van de bezuinigingen, de nog steeds lopende veranderingen, de reductie in personeel en de onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen.

We beseffen dat het moeilijk is voor de arbeidsdeskundigen bij UWV om in deze omstandigheden het werk goed en zorgvuldig te blijven doen.
Het doet ons echter wel deugd om te horen "Toch gaan we ervoor, we zijn en blijven professionals…………niet soms?"

Laatste nieuws