dinsdag 4 april, 2006

Ed van der Sande is lid van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SRA ging op bezoek in de Tweede Kamer om met hem van gedachten te wisselen over de veranderingen in de sociale zekerheid en de gevolgen daarvan voor arbeidsdeskundigen en SRA. Van der Sande: 'Voor verschillende typen arbeidsdeskundigen zouden ook verschillende kwaliteitseisen moeten gelden.'

Bescherming beroep
De veranderingen in de sociale zekerheid hebben ook geleid tot veranderingen in de uitvoering daarvan. Zowel bij publieke als private partijen ontstaan steeds meer nieuwe functies waarvoor in meer of mindere mate arbeidsdeskundige expertise vereist is. Deze ontwikkeling leidt tot grote verschillen in kwaliteit. Wordt het geen tijd om het beroep van Arbeidsdeskundige wettelijk te beschermen? Van der Sande: 'Het zal geen verrassing zijn dat ik als liberaal geen groot voorstander ben van nog meer wetten. Ik denk dat je alleen een wet moet maken als het een probleem oplost dat niet op een andere manier opgelost kan worden. Bovendien denk ik dat een wettelijke status een beroepsgroep ook lui kan maken. Men is dan toch minder geprikkeld om te luisteren naar wensen van klanten en het gedrag daarop aan te passen. Ik denk dat het probleem dat SRA signaleert prima op een andere manier opgelost kan worden. Sterker nog, SRA is de oplossing. Zelftucht is namelijk een prima middel om een bepaalde kwaliteit in je beroepsgroep  garanderen. Maar dan moet je als beroepsgroep wel luisteren naar de markt. En als het werkveld van arbeidsdeskundigen verandert, dan zul je daar ook je zelftucht op aan moeten passen. Je kunt dan niet te algemeen blijven met je kwaliteitseisen.'

Specifieke regels
Van der Sande geeft als voorbeeld een ontwikkeling die hij bij het NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, red.) signaleerde. 'Ik heb zelf de opleiding tot registeraccountant gevolgd en daar zag je in het begin dat het beroep heel breed was. Het NIVRA bewaakte de kwaliteit van iedereen dan ook op dezelfde algemene wijze. Door de jaren heen zijn er echter steeds meer specialismen ontstaan en het NIVRA heeft haar kwaliteitseisen daarop aan moeten passen. Per specialisme gelden nu andere regels. Iets dergelijks kan voor arbeidsdeskundigen natuurlijk ook gedaan worden. Zorg voor een algemene basis waar alle arbeidsdeskundigen aan moeten voldoen en bepaal per specialisme specifieke regels. Aan een arbeidsdeskundige die alleen claims beoordeelt kun je andere eisen stellen dan aan bijv. een arbeidsdeskundige die voornamelijk actief is op het reïntegratieterrein. En aan een reïntegratiecoach kun je wellicht weer andere eisen stellen. Door per doelgroep specifieke regels te hanteren kun je de kwaliteit van de beroepsgroep optimaal bewaken. SRA kan zich dan profileren als hèt kwaliteitskeurmerk voor arbeidsdeskundig handelen. En voor cliënten wordt zo duidelijker welke kwaliteit zij van iemand mogen verwachten en bij wie zij een klacht in kunnen dienen.'

Sociaal beleid
Wat vindt Van der Sande van de nieuwe regelgeving in de sociale zekerheid? Zijn de gevolgen van die regelgeving in alle gevallen wel 'sociaal'? Van der Sande: De vraag rijst: wat is de definitie van sociaal? Ik vind het principe om te kijken naar wat iemand wel kan in plaats naar wat iemand niet kan, heel sociaal. Ik ben er van overtuigd dat iemand er gelukkiger van wordt wanneer hij een bijdrage aan de samenleving kan leveren in plaats van heel de dag thuis te zitten. En de samenleving mag dat ook van mensen verwachten. Ik ben het dan ook eens met de ingeslagen weg. Ik realiseer me echter dat het een hele rationele operatie is. En iemand die jarenlang in de WAO heeft gezeten en plotseling weer moet gaan werken zal daar emotioneel op reageren. Dat is begrijpelijk. Maar op termijn is dit beter voor zowel het individu als voor de samenleving.'

 

Laatste nieuws