vrijdag 14 januari, 2005

Elske ter Veld, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

"UWV-arbeidsdeskundigen hebben 't niet makkelijk"

Elske ter Veld draagt arbeidsdeskundigen een warm hart toe. Gedurende haar carrière waar termen als WAO, reïntegratie en werkgelegenheid als een rode draad doorheen lopen, kwam zij vaak met hen in aanraking. In haar huidige functie als voorzitter van het College van Deskundigen van het SKO is zij zelfs betrokken bij de certificering van arbeidsdeskundigen. "Er zijn eigenlijk verschillende werksoorten voor arbeidsdeskundigen. Arbeidsdeskundigen werken bij verzekeraars, reïntegratiebedrijven en letselschadebureaus en uiteraard bij het UWV. Met name die laatste groep heeft het niet makkelijk door de veranderende wetgeving."

Nieuwe wetgeving
Hoewel het nog onduidelijk is hoe de nieuwe WAO er precies gaat uitzien, het is duidelijk dat het aangescherpte schattingenbesluit het vak van UWV-arbeidsdeskundige nog verder uitholt. "Nog meer dan al het geval is zal de UWV-arbeidsdeskundige een passieve rol gaan vervullen. En dat terwijl zijn vakgenoten die werkzaam zijn in de private sector juist een veel actievere rol krijgen. Ik kan me voorstellen dat UWV-arbeidsdeskundigen zich gaan afvragen of ze hun werk nog wel leuk vinden."

Te hoog opgeleid
Eigenlijk zijn UWV-arbeidsdeskundigen te hoog opgeleid voor de werkzaamheden die ze vervullen. "De arbeidsdeskundige-opleiding is zeker niet makkelijk. Men leert over het beoordelen van schade, het herstellen van schade en hoe te handelen bij claims. In de praktijk houdt de UWV-arbeidsdeskundige zich echter vooral bezig met een computersysteem. Alle opgedane kennis op het gebied van reïntegratie en preventie wordt niet of nauwelijks benut. Het is de vraag wanneer het UWV de arbeidsdeskundigen te duur gaat vinden voor de werkzaamheden die ze vervullen."

Slechte communicatie
In het rapport 'De last van het bezwaar' geeft Winnie Sorgdrager aan dat een deel van de klachten en bezwaren bij het UWV zijn terug te voeren op gebrekkige communicatie met klanten. Ter Veld is het met deze conclusie eens, maar merkt op dat de UWV-arbeidsdeskundigen dat eigenlijk niet echt valt te verwijten: "Natuurlijk helpt het als een briefje vriendelijk en begrijpelijk wordt geschreven. Maar een UWV-arbeidsdeskundige is meestal boodschapper van slecht nieuws. Het zou pas echt helpen wanneer de leuke verpakking ook een leukere inhoud bevat. Bijvoorbeeld een concreet advies aan de klant over de stappen die hij kan ondernemen om weer gedeeltelijk aan het werk te raken."

De toekomst
Ter Veld pleit ervoor dat de UWV-arbeidsdeskundige meer kan doen dan op afstand conclusies trekken achter een computerscherm. "Een UWV-arbeidsdeskundige zou een deel van zijn tijd moeten kunnen besteden aan zaken waarvoor hij ook is opgeleid, zoals reïntegratie en preventie. Net zoals zijn collega's in de private sector moet de UWV-arbeidsdeskundige de mogelijkheid krijgen zijn klanten echt te helpen. Door de nieuwe wetgeving zal de vraag naar deze dienstverlening ook sterk toenemen. Maar als UWV-arbeidsdeskundigen niet de mogelijkheid krijgen hun klanten actiever te benaderen, voorzie ik twee scenario's: of een deel van de UWV-arbeidsdeskundigen kan op termijn naar een andere baan gaan uitkijken of een deel van hen raakt zelf arbeidsongeschikt."

Elske ter Veld draagt arbeidsdeskundigen een warm hart toe. Gedurende haar carrière waar termen als WAO, reïntegratie en werkgelegenheid als een rode draad doorheen lopen, kwam zij vaak met hen in aanraking. In haar huidige functie als voorzitter van het College van Deskundigen van het SKO is zij zelfs betrokken bij de certificering van arbeidsdeskundigen. "Er zijn eigenlijk verschillende werksoorten voor arbeidsdeskundigen. Arbeidsdeskundigen werken bij verzekeraars, reïntegratiebedrijven en letselschadebureaus en uiteraard bij het UWV. Met name die laatste groep heeft het niet makkelijk door de veranderende wetgeving."

Nieuwe wetgeving
Hoewel het nog onduidelijk is hoe de nieuwe WAO er precies gaat uitzien, het is duidelijk dat het aangescherpte schattingenbesluit het vak van UWV-arbeidsdeskundige nog verder uitholt. "Nog meer dan al het geval is zal de UWV-arbeidsdeskundige een passieve rol gaan vervullen. En dat terwijl zijn vakgenoten die werkzaam zijn in de private sector juist een veel actievere rol krijgen. Ik kan me voorstellen dat UWV-arbeidsdeskundigen zich gaan afvragen of ze hun werk nog wel leuk vinden."

Te hoog opgeleid
Eigenlijk zijn UWV-arbeidsdeskundigen te hoog opgeleid voor de werkzaamheden die ze vervullen. "De arbeidsdeskundige-opleiding is zeker niet makkelijk. Men leert over het beoordelen van schade, het herstellen van schade en hoe te handelen bij claims. In de praktijk houdt de UWV-arbeidsdeskundige zich echter vooral bezig met een computersysteem. Alle opgedane kennis op het gebied van reïntegratie en preventie wordt niet of nauwelijks benut. Het is de vraag wanneer het UWV de arbeidsdeskundigen te duur gaat vinden voor de werkzaamheden die ze vervullen."

Slechte communicatie
In het rapport 'De last van het bezwaar' geeft Winnie Sorgdrager aan dat een deel van de klachten en bezwaren bij het UWV zijn terug te voeren op gebrekkige communicatie met klanten. Ter Veld is het met deze conclusie eens, maar merkt op dat de UWV-arbeidsdeskundigen dat eigenlijk niet echt valt te verwijten: "Natuurlijk helpt het als een briefje vriendelijk en begrijpelijk wordt geschreven. Maar een UWV-arbeidsdeskundige is meestal boodschapper van slecht nieuws. Het zou pas echt helpen wanneer de leuke verpakking ook een leukere inhoud bevat. Bijvoorbeeld een concreet advies aan de klant over de stappen die hij kan ondernemen om weer gedeeltelijk aan het werk te raken."

De toekomst
Ter Veld pleit ervoor dat de UWV-arbeidsdeskundige meer kan doen dan op afstand conclusies trekken achter een computerscherm. "Een UWV-arbeidsdeskundige zou een deel van zijn tijd moeten kunnen besteden aan zaken waarvoor hij ook is opgeleid, zoals reïntegratie en preventie. Net zoals zijn collega's in de private sector moet de UWV-arbeidsdeskundige de mogelijkheid krijgen zijn klanten echt te helpen. Door de nieuwe wetgeving zal de vraag naar deze dienstverlening ook sterk toenemen. Maar als UWV-arbeidsdeskundigen niet de mogelijkheid krijgen hun klanten actiever te benaderen, voorzie ik twee scenario's: of een deel van de UWV-arbeidsdeskundigen kan op termijn naar een andere baan gaan uitkijken of een deel van hen raakt zelf arbeidsongeschikt."

Lees de reactie van UWV directeur Corine Houtzagers

Laatste nieuws