dinsdag 22 februari, 2005

Op 20 januari 2005 kwam het College van Deskundigen (CvD) weer bijeen onder voorzitterschap van Elske ter Veld. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkelingen binnen UWV en specifiek de functie van arbeidsdeskundige. UWV gaf hierover een uiteenzetting.

Met Bert Friele van SKO is afgesproken dat hij een artikel schrijft voor de SRA-website. Met dit artikel zal hij ons informeren over de eisen voor certificeren, verlengen en hercertificeren. Meer informatie is ook te vinden op de website van SKO (http://www.skocert.nl/), onder 'SAD-regeling'.

Tenslotte kwam de zittingstermijn ter sprake. Elske ter Veld gaf aan haar eerste zittingstermijn opnieuw te verlengen. Willy Dekker, Olaf Olofsen en Hans Lankhaar hebben aangegeven dat ze de zittingstermijn niet willen verlengen.. Het College is in gesprek met nieuwe kandidaten. Ook wordt een nieuw lid gezocht vanuit de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Zodra de nieuwe leden van het College bekend zijn, worden de namen gepubliceerd.
 

Laatste nieuws