dinsdag 4 april, 2006

Mr. Ton de Hart heeft als Letselschade Advocaat regelmatig te maken met arbeidsdeskundigen. Ook heeft hij in zijn branche te maken met 'vrije jongens' die hele andere kwaliteitsnormen hanteren. Redenen genoeg om eens te praten over zijn beeld van arbeidsdeskundigen en de toegevoegde waarde van tuchtrecht. De Hart: 'Wanneer je uit de Orde van Advocaten bent gezet kun je nog wel een letselschadebureau beginnen. Dat heeft soms grote gevolgen voor de geleverde kwaliteit.'

Langlopende zaken
De arbeidsdeskundigen die Ton de Hart tegenkomt zijn voornamelijk werkzaam bij verzekeraars. De Hart: 'In zaken die betrekking hebben op letselschade of een arbeidsongeschiktheidsverzekering tref ik vaak een arbeidsdeskundige. Mijn beeld daarvan is over het algemeen heel positief. Zij stellen zich onafhankelijk op en communiceren duidelijk over de wegen die worden ingeslagen. Een uitzondering wil ik maken voor langlopende zaken. Zaken die al jaren slepen en waar met name het reïntegratietraject lang heeft stilgelegen. In die zaken tref ik toch regelmatig een arbeidsdeskundige die wat botter opereert. Ik heb soms de indruk dat verzekeraars in dergelijke gevallen iemand aanstellen met de expliciete opdracht het 'even te regelen'. Dat leidt soms tot conflicten'.

Tuchtrecht advocaten
Het tuchtrecht van Letselschade Advocaten is ondergebracht bij de Orde van Advocaten. De Hart: 'Dat tuchtrecht gaat heel ver. Het heeft niet alleen betrekking op vakkennis en gedrag, maar zelfs op het privé-leven van advocaten. Klachten kunnen ingediend worden bij de Raad van Toezicht en die heeft de mogelijkheid om te waarschuwen, te berispen of iemand te schrappen. Daarnaast moeten wij als Letselschade Advocaten ons houden aan de toelatingscriteria van de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten, red.). Wij moeten bijvoorbeeld minimaal een derde van onze tijd spenderen aan letselschade zaken.
Wat doet de Orde van Advocaten om de kwaliteit te bewaken? 'Op de eerste plaats moeten wij uiteraard ieder jaar punten voor bijscholing halen. Maar daarnaast controleert de Orde ook actief de werkwijze van advocaten. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats waarbij het kantoor helemaal wordt doorgelicht. Het gehele proces, van het eerste intakegesprek tot de beëindiging van een zaak, wordt dan gevolgd en beoordeeld door een afvaardiging van de Orde van Advocaten. Die actieve controle houdt iedereen scherp. En dat is uiteindelijk in het belang van de cliënt.'

Vrije jongens
In de letselschadebranche is sprake van een aanzienlijke wildgroei. Iedereen mag een letselschadebureau beginnen. De cliënt bepaalt uiteindelijk zelf door wie hij zijn belangen laat behartigen. De Hart: 'Het wrange is dat als iemand uit de Orde van Advocaten is gezet hij meteen aan de slag kan als 'letselschadespecialist'. Sommigen sluiten zich aan bij het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars maar dat is niet verplicht. In ieder geval hanteren zij andere kwaliteitsnormen dan Letselschade Advocaten. Ik zie daardoor in de praktijk soms echt wantoestanden ontstaan, waardoor slachtoffers eigenlijk dubbel slachtoffer worden. Over hun rug heen wordt grof geld verdiend. Verzekeraars weten dit vaak wel, maar kunnen er niets aan doen omdat de gelaedeerde een vrije keuze heeft voor zijn belangenbehartiging.
Wat betekent dit voor het aanzien van de Letselschade branche? 'In het algemeen is natuurlijk niet goed als een vakgebied negatief in het nieuws komt. Ik zou daarom graag zien dat het kaf beter van het koren wordt gescheiden. De Orde van Advocaten en LSA hebben echter geen invloed op de kwaliteit van vrije jongens. Dat zijn immers geen advocaten. Wellicht ligt daar toch een taak voor verzekeraars. Die zouden verzekerden nog duidelijker kunnen wijzen op de voor- en nadelen van de verschillende vormen van belangenbehartiging.' 

Laatste nieuws