woensdag 8 december, 2004

Afgelopen periode zijn er vragen gekomen over de herbeoordelingen. De volgende besluiten neemt UWV in de herbeoordelingen als uitgangspunt.

1. De doelgroep 50+:

 - Wordt door ons geinformeerd als we formeel de brief van SZW hebben ontvangen (verwacht: deze week).
 - Wie geboren is op of voor 1 juli 1954 krijgt geen oproep voor een herbeoordeling (zelfde behandeling als eerder de 55+'ers).
 - De reeds beoordeelde 50+ ers: die beslissing op basis van de nieuwe criteria wordt teruggedraaid. Daarover ontvangt deze groep een brief.
 - Bijgaand de brief die we versturen naar 50-55 (zie gerelateerde document onder aan dit artikel).

 2. TRI:

Cliënten die na de herbeoordeling minder of geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, komen in veel gevallen in aanmerking voor een WW-uitkering. Voor een kleine groep WAO'ers en voor de meeste mensen met een WAZ- of Wajong-uitkering geldt dit niet. Om de eventuele terugval in inkomen op te vangen, kunnen zij voor maximaal zes maanden de 'TRI' aanvragen.  TRI staat voor Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten. Doel van de regeling is gedurende een overgangsperiode de terugval in inkomen van herbeoordeelde cliënten op te vangen, zodat de cliënt tijd krijgt om naar ander of meer werk te zoeken. Cliënten kunnen maximaal zes maanden een uitkering op grond van de TRI krijgen. Op dit moment wordt door de projectgroep TRI gewerkt aan de implementatie van de regeling per 1 januari 2005. Het werkproces is op hoofdlijnen rond.
Voor de verwerking van de aanvragen wordt een Centraal Loket Tri ingericht. Het loket doet het hele traject van vaststellen recht, duur, hoogte en uitbetalen, inclusief het verwerken van tussentijdse wijzigingen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal meer informatie hierover ook te vinden zijn op www.uwv.nl.

 3. Uitspraak Centrale Raad van Beroep over CBBS:

In sommige kranten zijn berichten verschenen over de herbeoordelingen van WAO-, Wajong- en WAZ-uitkeringen. Volgens die berichten zou UWV die beoordelingen niet goed uitvoeren en zou de rechter daarom de wijzigingen in de uitkeringen terugdraaien. Deze berichten zijn niet correct. Om misverstanden tegen te gaan, hieronder de juiste informatie. 

Aanleiding voor de berichten is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter in uitkeringszaken) over het computersysteem dat UWV gebruikt. De rechter vindt dit CBBS-systeem acceptabel, maar vindt dat de informatie die daaruit komt duidelijker moet worden. Voor derden is het namelijk erg lastig om via de uitdraaien van CBBS na te gaan hoe de beslissing tot stand is gekomen. Sommige kranten hebben geschreven dat de rechter nu de wijzigingen in de uitkering terugdraait. Een krant berichtte zelfs dat de herbeoordelingen van UWV nu 'in de prullenbak' kunnen. Die krantenberichten zijn onjuist. De rechter heeft de wijzigingen in de uitkering in stand gelaten. UWV is op dit moment bezig om het CBBS te verbeteren, om via aanpassingen in CBBS de beslissingen over de uitkering beter toetsbaar te maken. De rechter heeft de wijzigingen in de uitkering in stand gelaten en dus niet, zoals sommige berichten impliceren, teruggedraaid.
De herbeoordelingen gaan dus gewoon door en wijzigingen in de uitkering worden niet teruggedraaid op grond van deze uitspraak. Onze arbeidsdeskundigen willen graag met clienten bespreken hoe de beoordeling voor hen uitpakt. Clienten hebben recht op een duidelijke uitleg bij de beslissing: uitdraaien uit CBBS mogen altijd worden ingezien en de arbeidsdeskundige zal die toelichten.
   
Persbericht UWV 6 november 2004

Laatste nieuws