dinsdag 2 januari, 2007

Interview met Bas Vos

De oudgedienden onder arbeidsdeskundigen kennen hem nog als hoofd uitvoerende dienst van de GMD en als algemeen directeur van de Detam. Maar ook voor jongere arbeidsdeskundigen is Bas Vos wellicht geen onbekende. Hij bouwde een indrukwekkende carrière op als bestuurder en bedrijvendokter en is momenteel directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA. Namens SRA ging Bas Hagoort op bezoek bij deze markante persoonlijkheid en sprak met hem over onder meer de gevolgen van privatisering en het belang van klantcontact.

Door: Bas Hagoort

Ondernemend
Bas Vos is een ondernemende man en dat ook altijd geweest. Voordat hij bij de GMD ging werken was hij jarenlang werkzaam als huisarts. Tijdens zijn GMD tijd runde hij o.a. ook nog een succesvol taxibedrijf en een nachtclub. Bas Vos: 'Ik kan mij herinneren dat ik bij mijn baas moest komen die mij meedeelde dat het nu toch echt afgelopen moest zijn met mijn bijbanen. Ik zei hem dat dat geen probleem was en vroeg of ik mijn bureau die dag al op moest ruimen. Daar kon hij gelukkig de humor wel van inzien. Een paar jaar later toen ik algemeen directeur van de Detam werd heb ik een aantal bedrijven alsnog van de hand gedaan. Toen vond ik dat het gevaar van belangenverstrengeling te groot werd.'
Wat voor posities heeft Vos na zijn Detam tijd nog meer bekleed? 'Even denken, dat is nogal wat. Dat ik president-directeur van de HEMA ben geweest en tot voor kort voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging spreekt waarschijnlijk het meest tot de verbeelding. Maar daarnaast heb ik meegewerkt aan tal van veranderingstrajecten. Onder meer bij NOC-NSF, Veronica en bij verschillende arbodiensten.'

Bedrijvendokter
Bas Vos heeft een ontwikkeling doorgemaakt van mensendokter naar bedrijvendokter. Zijn er overeenkomsten tussen beide disciplines? Bas Vos: 'Jazeker. Dat is juist wat ik ook betoog als ik ergens een gastcollege geef. De werkwijze is namelijk volstrekt hetzelfde: Eerst onderzoek je wat het probleem is en vervolgens stel je een diagnose. Daarna ga je de oplossing in een bepaalde richting zoeken en een behandelplan opstellen. Daarbij is het essentieel dat je regelmatig checkt of je behandelplan voldoende effect heeft. Zo niet, dan is het zaak om tijdig in te grijpen en bij te sturen. Zo werkte ik als huisarts, maar zo werk ook als ik een organisatie er weer bovenop moet helpen.'

Communicatie
Wat is in de ogen van Bas Vos het belangrijkste middel om veranderingstrajecten tot een goed einde te brengen? Bas Vos: 'Alles draait om communicatie. Als je iets wilt  veranderingen zul je draagvlak nodig hebben. Zonder draagvlak kom je nergens. En draagvlak kun je alleen creëren door goed te communiceren. Zorg ervoor dat jouw boodschap, hoe vervelend die ook is, wordt begrepen. Leg uit waarom iets moet gebeuren en doe dat op een menselijke manier. Of je nu huisarts, bedrijvendokter, taxichauffeur of arbeidsdeskundige bent, je hebt allemaal te maken met mensen. Wie goed kan omgaan met mensen krijgt eerder begrip. En dan krijg je vaak ook meer gedaan'.

Zonder wrijving geen glans
De privatisering van de taxibranche heeft, net als in de sociale zekerheid, tot een hoop veranderingen geleid. De marktwerking die nu is ontstaan leidt voor sommigen tot een onzekere situatie. Bas Vos: 'Een van de redenen waarom mij heeft gevraagd om TCA er weer bovenop te helpen is die privatisering. Het vorige bestuur had er een behoorlijke puinhoop van gemaakt maar de gevolgen van de privatisering waren een minstens zo groot probleem. Er was sprake van een heuse taxioorlog. Ik ben nu druk bezig om draagvlak te creëren voor het idee dat TCA chauffeurs zich moeten onderscheiden in de markt. Op service, op klantgericht werken, op betrouwbaarheid enzovoort. Alleen dan zullen TCA chauffeurs de concurrentie aan kunnen gaan met alle nieuwelingen. Bij opdrachtgevers moet duidelijk worden dat ze beter een TCA chauffeur kunnen nemen omdat dat een garantie voor kwaliteit is. Ik ben pas net begonnen en dat proces verloopt met vallen en opstaan. Ik heb nu eenmaal soms ook mindere boodschappen te verkondigen. Maar dat hoort erbij en bovendien: zonder wrijving geen glans!'
Dit geldt volgens Bas Vos ook voor arbeidsdeskundigen. Ook zij moeten openstaan voor veranderingen en toch klantgericht blijven werken. Bas Vos: 'Het is daarom goed dat er een soort tuchtcollege is in de vorm van SRA. Zelfregulering maakt dat je alert blijft op je eigen handelen naar anderen. En dat is alleen maar kwaliteitverhogend. Zo blijft de glans behouden!'

Laatste nieuws