woensdag 2 november, 2005

Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt in te stemmen met de nieuwe opzet van de WAO, die volgend jaar moet ingaan. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 hebben wel een aantal vragen en twijfels, maar steunen de hoofdlijnen van de nieuwe wet. Dat bleek dinsdag  1 november bij de behandeling van het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken. De linkse oppositie zal tegenstemmen.   

Voor het CDA telt zwaar dat de nieuwe WAO gesteund wordt door werkgevers en vakbonden. De plannen zijn gebaseerd op een advies van de Sociaal-Economische Raad. Kern ervan is dat alleen volledig arbeidsongeschikten straks nog een uitkering krijgen. Wie nog deels kan werken moet met een aanvulling op het loon aan de slag blijven.

Herkeuren
De Eerste Kamer maakt zich wel zorgen of invoering per 1 januari van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), zoals de WAO straks gaat heten, per 1 januari verantwoord is, gezien de problemen bij de uitvoeringsinstantie UWV. Die heeft een forse achterstand opgelopen bij het herkeuren van mensen die nu al in de WAO zitten en wordt ook geplaagd door interne conflicten. Veel senatoren betwijfelen of het UWV op dit moment klaar is voor een grootscheepse hervormingsoperatie. CDA-senator Van Leeuwen zei in het debat "niet mis te verstane antwoorden" te willen van De Geus op risico's bij de uitvoering van de WIA.

Doelen
Verder maakt de Eerste Kamer zich zorgen over de vraag of gedeeltelijk arbeidsongeschikten er in zullen slagen aan het werk te blijven, een van de belangrijkste doelen van de wet. Uit recent onderzoek blijkt dat bedrijven niet staan te springen om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Crisisoverleg
De regeringspartijen in de Tweede Kamer werden het in het voorjaar pas na langdurig crisisoverleg eens over de nieuwe WAO, een hoofdpunt uit het regeerakkoord. Grootste conflictpunt was toen de vraag of de wet uitgevoerd zou moeten worden door particuliere verzekeraars of dat ook het overheidsorgaan UWV nog een rol moest spelen. Uiteindelijk werd tot een mengvorm besloten. Deze kwestie kwam dinsdag in de senaat nauwelijks nog aan bod.

Bron: ANP

Laatste nieuws