maandag 24 juli, 2006

Begin maart is aangegeven dat er meegewerkt kon worden aan een enquête.  De enquête had als doel een tussentijdse evaluatie en visie te krijgen van de geregistreerden op de ingeslagen weg. Van 16 stellingen kon worden aangegeven in hoeverre men het ermee eens was. Daarnaast bevatte de enquête 4 open vragen.
In het volgende overzicht worden de 5 stellingen weergeven waar de respondenten het meest mee eens waren:

1. SRA, NVvA en SKO moeten meer samenwerken.
2. SRA moet zich zowel bezig houden met kwaliteitsbewaking als met kwaliteitsbevordering van gedrag.
3. De uitspraken van de Raad van Toezicht zijn van toegevoegde waarde bij de uitoefening van mijn vak.
4. Het lidmaatschap van de SRA zie ik als kwaliteitskeurmerk voor mijn beroepsuitoefening.
5. SRA moet zich duidelijker profileren als tuchtcollege.

De open vragen hebben een scala aan antwoorden opgeleverd. De tendens die in de antwoorden is te ontdekken is echter te herleiden naar de hiervoor genoemde stellingen.

Het bestuur SRA ziet de antwoorden als signaal dat we als register / tuchtcollege op de goede weg zijn maar dat er nog meer in zit. Waar we nu staan moet minimaal worden vasthouden.
Het bestuur wil graag meer duidelijkheid van de geregistreerden om verdere koers en beleid op te baseren. Daarom zal omstreeks oktober een 50-tal arbeidsdeskundigen (selectie ad randum) worden uitgenodigd voor een discussiemiddag waarvan de uitkomsten ons verder kunnen helpen. 

De uitkomst dat er meer samengewerkt moet worden is een onderwerp wat ook bij de besturen al geruime tijd de nodige aandacht heeft. Bij de NVvA hebben bestuurswisselingen en de interim-fase echter de nodige aandacht gevergd. Toch hebben al die tijd de lijnen tussen de besturen en SKO zonder enig voorbehoud opengestaan. Het bestuur van de NVvA staat nu en we zijn volop in gesprek.

 

Laatste nieuws