woensdag 2 november, 2005

Donderdag 21 oktober bracht het RTL4 Nieuws een uitgelekt UWV rapport over de herbeoordelingen in de openbaarheid. In het rapport wordt gesteld dat sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de professionals en de top van UWV.

Raadplegingen
Het rapport is een weerslag van de raadplegingen door het Bureau Sociaal Medische Zaken met circa 60 verzekeringsartsen en 60 arbeidsdeskundigen. Doel van de raadplegingen was het gezamenlijk vastleggen van kwaliteitsindicatoren. Door de professionals werden de raadplegingen echter aangegrepen om hun onvrede over het functioneren van het UWV management te ventileren.

Vertrouwensbreuk
Het rapport constateert een ernstige vertrouwensbreuk tussen de professionals en de top van UWV. Het rapport stelt: "De managers zouden uitsluitend in kwantiteit en niet in kwaliteit geïnteresseerd zijn. Bovendien slagen zij er niet in om de noodzakelijke randvoorwaarden te leveren die de professionals menen nodig te hebben om inhoudelijke kwaliteit jegens hun cliënten te kunnen bieden."  

Afspraken niet haalbaar
In het rapport wordt aangegeven dat het management door de professionals als de grote boosdoener wordt gezien. Tegelijkertijd stellen zij dat het management ook met onmogelijke eisen wordt opgezadeld door de Raad van Bestuur "die (kwantitatieve) afspraken maakt met de politiek die niet haalbaar zijn. Hierdoor is het management gedwongen een te hoge productiedruk op de professionals uit te oefenen die een constructieve samenwerking van professionals met management in de weg staat."

Tweede Kamer verbijsterd
De Tweede kamer heeft verbijsterd gereageerd op het rapport. Kamerlid Bussemaker (PvdA) spreekt van een zeer ernstig rapport dat signalen bevestigt die zij zelf al anoniem vanuit het UWV kreeg. Volgens het Kamerlid staat in het rapport dat er een cultuur van machteloosheid, wantrouwen en cynisme heerst. "De mensen die de herkeuringen moeten uitvoeren, voelen zich voor morele en ethische dilemma's geplaatst." Bussemaker heeft de minister gevraagd om te reageren op het rapport.
Kamerlid Verburg (CDA) wil van de minister weten hoe realistisch de taakstelling voor de herkeuring van 350.000 WAO'ers is. Zij en PvdA-kamerlid Bussemaker wijzen erop dat minister De Geus de Kamer keer op keer heeft beloofd dat de herkeuringen 'zorgvuldig en op de menselijke maat' zouden worden verricht. Verburg: "Hoe valt deze belofte te rijmen met zo'n rapport?"

SRA in de media
Naar aanleiding van het rapport verscheen SRA in verschillende media. Namens het bestuur riep Bas Hagoort de politiek op om UWV de kans te geven om de herbeoordelingen zorgvuldiger uit te voeren. Onder meer in het RTL4 journaal, het NOS journaal, op Radio 1, in het NRC en in de Volkskrant werd door Hagoort duidelijk gemaakt dat UWV arbeidsdeskundigen in een spagaat zijn beland. Door de hoge productiedruk kunnen zij niet de kwaliteit leveren die ze zouden willen. Met name voor ondersteuning op het gebied van reïntegratie is nu nauwelijks tijd.

 

Laatste nieuws