donderdag 18 juli, 2013

 

Tot op heden bestaat de organisatie van het tuchtrecht uit een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Om de functie van beiden meer tot hun recht te doen komen, is besloten de tenaamstelling te wijzigen in: Arbeidsdeskundig Tuchtcollege (A.T.) en Centraal arbeidsdeskundig Tuchtcollege (C.A.T.). Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in het nieuwe Tuchtreglement. Tevens is, gelet op de ervaringen met betrekking tot de afhandeling van tuchtzaken tot nu toe, besloten om beklaagde altijd in de gelegenheid te stellen in beroep te gaan bij het C.A.T. Klager kan in beroep gaan voor zover zijn klacht is afgewezen of niet-ontvankelijk is verklaard. Tot op heden kon:

a) De klager, voor zover zijn klacht is afgewezen of niet ontvankelijk is verklaard;

b) De arbeidsdeskundige, voor zover hem/haar de maatregel van (voorwaardelijke) schorsing is opgelegd, dan wel doorhaling van de inschrijving in het register in beroep bij het College van beroep.

Dit wordt dus gewijzigd. Tegen een beslissing van het A.T. kan, zoals vermeld in het Tuchtreglement, binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift van die beslissing bij het secretariaat beroep bij het C.A.T. worden ingesteld.

 

 

Laatste nieuws