zondag 3 januari, 2016

UWV, NVvA en SRA ondertekenen herijkt Professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen

Op 16 februari 2016 ondertekenden de Raad van Bestuur van UWV, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Stichting Registratie Arbeidsdeskundigen (SRA) het herijkte Professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen. In dit herijkte statuut is een certificerings- en registratie-eis opgenomen. Zowel het certificeren als het registreren van arbeidsdeskundigen is een langgekoesterde wens van de beroepsgroep en past in de visie van UWV. Ronald Broeders, directeur Professionalisering en Innovatie bij UWV-SMZ: "UWV vindt het belangrijk dat de dienstverlening wordt uitgevoerd door herkenbare en hoogwaardige professionals.

Dat geeft onze klanten de garantie dat ze een professionele arbeidsdeskundige beoordeling en behandeling krijgen. Met de ondertekening van dit professioneel statuut zetten wij, samen met de NVvA en de SRA, een grote stap in deze richting. Wij werken met veel vertrouwen toe naar een situatie waarin UWV werkt met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen." 

Certificering en registratie als kwaliteitsmerk

Het herijkte Professioneel statuut voor arbeidsdeskundigen was een initiatief van de NVvA. Voorzitter Monique Klompé: "UWV is één van de grootste werkgevers van arbeidsdeskundigen. Dat UWV nu het professioneel statuut heeft ondertekend is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het vak. Als beroepsgroep kunnen wij hier op verder bouwen. Het vak van arbeidsdeskundige is een bijzonder interessant en complex vak. De beslissingen die je als arbeidsdeskundige neemt grijpen vaak in op het leven van mensen. Je kunt als professional elke dag het verschil maken maar dat vraagt wel dat je goed beslagen ten ijs komt. Dus met (bewezen) kennis en kunde. Door certificering en registratie onderhouden arbeidsdeskundigen hun vakmanschap en vakbekwaamheid en vindt toetsing plaats op het eigen gedrag. Certificering en registratie is daarmee een kwaliteitsmerk naar anderen toe. De arbeidsdeskundige mag zich nu met recht zo noemen."

Verifieerbaar, inzichtelijk en toetsbaar

Voorzitter Harry Hulshof van de SRA is verheugd dat UWV, met de ondertekening van dit Professioneel statuut, ook de gedragscode van de beroepsgroep omarmt. Hulshof: "In deze gedragscode is, onder andere, bepaald dat arbeidsdeskundigen een toenaderingsverantwoordelijkheid hebben naar de klant. Dit betekent dat zij de klant respectvol bejegenen en dat de rapportages die UWV opstelt verifieerbaar, inzichtelijk en toetsbaar zijn. De ondertekening van het herijkte statuut maakt arbeidsdeskundigen van UWV tuchtrechtelijk aanspreekbaar op hun gedrag op soortelijke wijze als bij artsen is geregeld."

Onder het Professioneel statuut vallen nu c.a. 1.400 arbeidsdeskundigen die voor UWV werken in de divisie WERKbedrijf, het directoraat Bezwaar & Beroep en de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ).

Laatste nieuws