donderdag 2 november, 2006

Interview met Mr. Richard Weurding, Algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars:

Het Verbond van Verzekeraars treedt op als belangenbehartiger voor particuliere verzekeraars in Nederland. Het Verbond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de WGA. Weurding: 'Ik zie nu veel mogelijkheden voor een soort allround adviseurschap voor arbeidsdeskundigen. Niet alleen aan de reïntegratiekant, maar vooral ook aan de preventieve kant.'

Door: Aart de Boon

Affiniteit
Richard Weurding heeft te maken met vele disciplines in het verzekeringsvak, maar met arbeidsdeskundigen heeft hij een bepaalde affiniteit: 'Ik begon in de jaren zeventig bij het Verbond van Verzekeraars als beleidsmedewerker sociale zaken. In die hoedanigheid raakte ik ook betrokken bij de beleidscommissie arbeidsdeskundigen. Die commissie had als doel het vak van arbeidsdeskundige verder te professionaliseren. Ik ben in die jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een aantal arbeidsdeskundige opleidingen. Later ging het Verbond zich meer toeleggen op belangenbehartiging en werden de opleidingen elders ondergebracht. Maar ik ben nog steeds goed bekend met een aantal arbeidsdeskundigen van het eerste uur.'

Kwaliteit van arbeidsdeskundigen
Is er een kwaliteitsverschil tussen arbeidsdeskundigen in de publieke en private sector? Weurding: 'Zo ver wil ik niet gaan. Ik weet dat in de tijd van het GAK de kwaliteit van arbeidsdeskundigen in de publieke sector zeer goed was. De arbeidsdeskundige expertise in de private sector was toen nog niet zo ver ontwikkeld. Die situatie is inmiddels anders. Daarmee wil ik niet zeggen dat de arbeidsdeskundige expertise in de publieke sector er op achteruit is gaan, maar juist dat arbeidsdeskundigen in de private sector een flinke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ik denk ook dat er in de particuliere sector inmiddels iets meer mogelijk is. Bij UWV kan niet zo snel geschakeld worden. Daar overheerst nog steeds de gedachte 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Bij particuliere verzekeraars wordt meer gehandeld vanuit kosten/baten analyses. Dat resulteert bijvoorbeeld in het eerder durven investeren in preventieve maatregelen. En ik ben van mening dat particuliere verzekeraars nu al veel flexibeler omgaan met reïntegratie.'

Brede concepten
De privatisering van de WGA begint nu langzaam op gang te komen. Welke ontwikkelingen signaleert Weurding op dat terrein bij particuliere verzekeraars? 'Nog niet iedere verzekeraar gaat even voortvarend aan de slag met de kansen die er nu zijn. De één is daar actiever in dan de andere. Het hybride stelsel is misschien ook nog niet de ideale oplossing, maar het begin is er in ieder geval. Je ziet dat inkomen en zorg veel dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Er zullen door verzekeraars steeds meer brede concepten ontwikkeld worden die daar op inspelen. Men zal meer en eerder investeren in zorg, de preventieve kant, en dat zal zich gaan uitbetalen in een betere schadelast, dus aan de inkomenskant. Wanneer die concepten goed in de markt gezet worden zal er een vliegwielwerking onstaan, daar ben ik van overtuigd. En die zal het vak van arbeidsdeskundige wezenlijk veranderen.'
Welke veranderingen staan arbeidsdeskundigen dan te wachten? Weurding: 'Arbeidsdeskundigen zullen dan in mijn ogen veel meer een rol krijgen van allround adviseur. Een adviseur die zijn kennis van 'de achterkant' veel vaker in gaat zetten aan 'de voorkant'. Een adviseur die kennis heeft van zorg, inkomen, reïntegratie én preventie en die rond de tafel gaat zitten met alle belanghebbenden.'

Kwaliteitsverbetering
Wat doen de particuliere verzekeraars om de kwaliteit van arbeidsdeskundigen te waarborgen? 'Als Verbond van Verzekeraars zijn we ons meer dan ooit bewust dat marktwerking niet alleen leidt tot prikkels ten aanzien van prijs, maar ook tot prikkels ten aanzien van kwaliteit. Juist dat is een element waar je je ook in kunt onderscheiden. In onze toekomstvisie staat kwaliteitsverbetering dan ook centraal. We hameren er bij onze leden continue op dat zaken als transparantie, klantgericht denken en integriteit essentieel zijn om het vertrouwen van consumenten te kunnen winnen. En zij vertalen die visie door in hun bedrijfsstrategie. Dat zie je bij nagenoeg iedere verzekeraar gebeuren. Ook voor arbeidsdeskundigen, misschien voor hen nog wel meer dan voor anderen, geldt dat deze principes in het uitoefenen van hun vak leidend moeten zijn.'
Maar hoe controleren particuliere verzekeraars dat dat ook echt gebeurt? 'Die controle ligt in eerste instantie bij de verzekeraars zelf. En als er klachten zijn kunnen die worden ingediend bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Maar ook de SRA speelt daarbij een belangrijke rol. Het is goed voor de beroepsgroep dat er een onafhankelijk orgaan is dat toeziet op de gedragscode. Dat komt de professionaliteit van het vak ten goede.'

Toekomstige ontwikkelingen
Ziet Weurding nog meer ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van het vak van arbeidsdeskundige? Weurding: 'Ik zie twee ontwikkelingen die wellicht op langere termijn ook de arbeidsdeskundigen zullen raken. De eerste is de toekomst van de WW. Als Verbond van Verzekeraars zijn wij hierover al heel lang in gesprek met de politiek. Ik verwacht dat de rol van de particuliere verzekeraars op dat gebied groter gaat worden. Datzelfde geldt voor de verzekering voor beroepsziekten. Wellicht gaat dat in de toekomst ook geprivatiseerd worden. In beide scenario's zie ik een rol voor arbeidsdeskundigen als allround adviseur.'  

 

 

 

Laatste nieuws