woensdag 15 september, 2010

De SRA stelt op 1 oktober een arbeidskundig ombudsman aan. Hij gaat klachten trachten op te lossen door middel van mediation. Zijn naam: Bas Hagoort.

Voorheen werkte het zo: als de SRA een klacht binnenkreeg over het gedrag cq. de houding van een arbeiddeskundige, dan werd die klacht behandeld door de Raad van Toezicht. Dat leidde altijd tot een veroordeling van één van de twee betrokken partijen, een oordeel waartegen geen beroep mogelijk was.

Bevredigender
Die aanpak verandert op 1 oktober drastisch. Vanaf die datum gaat Bas Hagoort eerst proberen om elke klacht op te lossen door mediation. Hij doet dat als arbeidskundig ombudsman. Via begeleide onderhandeling laat de mediator de partijen zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, want dat is het doel van elke mediation. Het fenomeen heeft de laatste tien jaar flink opgeld gedaan, onder andere binnen de rechtspraak. Dat komt deels doordat mediation de vaak drukbezette rechters in ons land ontlast, maar vooral doordat mediation inhoudelijk vaak een bevredigender resultaat oplevert dan een rechterlijke uitspraak.
Slaagt de mediator overigens niet in zijn missie, dan blijft als vanouds de mogelijkheid bestaan om een zaak voor de Raad van Toezicht te brengen. In sommige gevallen kan de beklaagde daarna ook nog in hoger beroep bij het College van Beroep. Ook dat laatste is nieuw.

Onbegrip
'Veel klachten van mensen komen voort uit onbegrip, uit zich niet gehoord voelen,' zegt de aanstaande ombudsman Bas Hagoort. 'Vaak zijn de zaken inhoudelijk niet heel zwaarwegend, maar voelt de klager zich simpelweg niet serieus genomen, niet begrepen of erkend. Vaak is er in het contact tussen klager en beklaagde sprake geweest van miscommunicatie.'
Hoe gaat Hagoort straks te werk als er een klacht is ingediend bij de SRA? 'Ten eerste vraag ik de klager om een brief te schrijven waarin hij zijn grieven uiteenzet. Ik leid deze brief door naar de beklaagde en vraag hem of haar om een reactie. Vervolgens nodig ik de partijen uit om van henzelf te horen waar de schoen wringt. Ik ga met ze om tafel zitten en we beginnen het gesprek.'
Met de aanstelling van de arbeidskundig ombudsman wil de SRA de drempel voor mensen verlagen om hun klachten te uiten. Je stapt tenslotte makkelijker naar een ombudsman dan naar het tuchtrecht. Een minder belangrijke reden voor de aanstelling van de ombudsman is van financiële aard. Het kost nu eenmaal meer geld om alle klachten door een Raad van Toezicht te laten behandelen dan door één persoon.

Onafhankelijk
Arbeidsdeskundige Bas Hagoort is overigens geen onbekende binnen de SRA. Sterker nog, hij was jarenlang penningmeester van de SRA. Het zou de vraag kunnen oproepen of hij wel onafhankelijk kan functioneren als ombudsman. 'Uiteraard hebben wij ons deze vraag ook gesteld,' antwoordt SRA-voorzitter Erwin van Audenaerde. 'Uiteindelijk concludeerden wij dat er geen betere kandidaat is dan Bas. Om te beginnen loopt zijn bestuurstermijn af, dus in dat formele opzicht is van een belangenverstrengeling geen sprake. Maar belangrijker nog is dat de nieuwe ombudsman ervaring moet hebben met mediation, gerechtelijk arbeidsdeskundige is en onze gedragscode op zijn duimpje kent. Bas heeft een opleiding tot mediator gevolgd, is een van de slechts tien gerechtelijk arbeidsdeskundigen in ons land en de code is gesneden koek voor hem. Daarom hebben we geen open sollictatieprocedure gestart.' Na 1 oktober start zo'n procedure overigens wel, namelijk voor een substituut ombudsman. Zo wil de SRA garanderen dat elke klacht de juiste aandacht krijgt.

Laatste nieuws