maandag 19 maart, 2018

De arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cli‘nt te respecteren
door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Vanuit de cli‘nt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Hoewel de Gedragscode SRA niet verplicht voorschrijft dat de register-arbeidsdeskundige de cli‘nt v——r of tijdens zijn onderzoek persoonlijk spreekt, neemt deze – zoals telkens opnieuw blijkt – een groot risico door dat na te laten.

Juist daarom zal, in geval van klachtbehandeling, er in principe vanuit gegaan worden dat de stelregel is dat de registerarbeidsdeskundige voor of tijdens zijn onderzoek de cli‘nt persoonlijk spreekt. Dit tenzij zwaarwichtige redenen zulks onmogelijk maken.

Laatste nieuws