donderdag 23 mei, 2019

De Register-Arbeidsdeskundige heeft de morele plicht om de cli‘nt te respecteren door hem in zijn waarde te laten en zijn gegevens vertrouwelijk te behandelen. Vanuit de cli‘nt gezien is dit het recht op een respectvolle behandeling en op vertrouwelijkheid.

Hoewel de Gedragscode SRA niet verplicht voorschrijft dat de Register-Arbeidsdeskundige de cli‘nt v——r of tijdens zijn onderzoek persoonlijk spreekt, neemt deze Ð zoals telkens opnieuw blijkt Ð een groot risico door dat na te laten. Juist daarom zal, in geval van klachtbehandeling, er in principe vanuit gegaan worden dat de stelregel is dat de Register-Arbeidsdeskundige voor of tijdens zijn onderzoek de cli‘nt persoonlijk spreekt.

Dit tenzij zwaarwichtige redenen dit in de weg staan.

Mocht u hierboven geen poll zien, dan zou het kunnen zijn dat uw
digitale (bedrijfs-)omgeving de poll blokkeert. We raden u dan aan om
via een andere verbinding of computer buiten de  digitale
(bedrijfs-)omgeving het opnieuw te proberen.

Wij zullen u in de eerstvolgende nieuwsbrief op de hoogte stellen van de uitkomst van deze stelling.

Laatste nieuws